عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of personal and functional aspects of restaurant employee service behaviour on customer satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

رفتار کارکنان نقش مهمی در رضایت مشتریان رستوران ایفا می کند، اما کمبود تحقیقات در زمینه جنبه های شخصی و عملکردی رفتار کارکنان و تأثیر آنها بر رضایت مشتری اهمیت آن را پر رنگ می کند. بر این اساس، این مطالعه با هدف درک عمیق تر در مورد تاثیر رفتار خدمات کارکنان رستوران بر رضایت مشتریان انجام شده است. با استفاده از روش نظرسنجی، در پژوهش حاضر داده ها از 212 گردشگر که تجربه خوردن غذا در (هتل های) اردن داشتند، جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که هر دو جنبه های کاربردی و شخصی رفتار خدماتی که در آن بتوانند رضایت مشتری را توضیح دهند، که سهم بیشتری از جنبه های شخصی بر روی عملکرد های عملکردی بوده است. باتوجه به یافته های این مطالعه، برخی از مفاهیم پیشنهاد شده شامل توصیه به مدیران خدمات غذا برای اتخاذ برنامه های تقویتی است که جنبه های عملکردی و شخصی کارکنان آنها را بهبود می بخشد. توصیه های بیشتر به بازاریابان پیشنهاد شده است، تا توجه بیشتری به جنبه های شخصی خدمات غذایی در فعالیت های بازاریابی خود داشته باشند.
کلید واژه ها: کیفیت خدمات رستوران، رفتار خدماتی، رضایت مشتری، برخورد با خدمات، جنبه های شخصی
مقدمه مقاله

مقدمه مقاله

رضایت مشتری از خدمات غذا می تواند از طریق مجموعه ای از عوامل از جمله کیفیت خدمات، کیفیت محصول، بهداشت، و جو در میان دیگران ارزیابی شود (Yuksel و Yuksel، 2002). در حالی که تجربه ی کامل غذا که هر دو غذا را در نظر می گیرد کیفیت و کیفیت خدمات به مفهوم سازی مفهوم رضایت مشتری  کمک می کند.(Johns and Pine، 2002)…

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری