عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of transformational-leadership style and management control system on managerial performance

ترجمه عنوان مقاله: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 12 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

مطالعه ما چشم انداز تحقیقاتی در مورد انتخاب در طراحی سیستم های کنترل مدیریت با بررسی: (1) چگونه شیوه رهبری تحول-رهبری بر انتخاب طرح سیستم اندازه گیری جامع عملکرد (PMS) و پاداش سیستم، تاثیر می گذارد. (2) چگونگی وابستگی مدیران به حسابداری گسترده حسابداری (BSA)، فرایندهای تصمیم گیری مدیریتی و عملکرد مدیریت آنها را تسهیل می کند. نتایج ما نشان می دهد که سبک رهبری تحول گرا تاثیر مثبت و مستقیم بر عملکرد مدیریتی دارد. ما دریافتیم که اثر مثبت و مستقیم زیادی در استفاده از اطلاعات BSA و PMS جامع دارد، اما هیچ تأثیری بر سیستم پاداش ندارد.  همچنین می بینیم که سبک رهبری تحول آفرینانه، به واسطه ی سهیم کننده ها، به طور کلی، به طور جزئی بر عملکرد مدیریتی تاثیر می گذارد، یعنی PMS جامع، سیستم پاداش و اطلاعات BSA. یافته های ما نشان می دهد که چگونه میانجی ها در رابطه بین سبک رهبری تحول آمیز و عملکرد مدیریتی دخالت می کنند.

کلید واژه ها: سبک رهبری تحول آمیز، سیستم اندازه گیری عملکرد، سیستم پاداش

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط