عنوان انگلیسی مقاله:

The impact of marketing activities on service brand equity The mediating role of evoked experience

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات نقش واسطه ای تجربه درک شده

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

مقدمه مقاله تأثیر فعالیت های بازاریابی بر ارزش ویژه برند خدمات

ایجاد ارزش منصفانه برند، ابزار موثری است که می تواند در متمایز کردن پیشنهاد شرکت از برندهای رقابتی موثر باشد. تحقیق در مورد بازده برند علاقه مداوم به آن و ایجاد آن را نشان می دهد. یکی از مدل های اولیه و قابل توجه ارزش برند، پیشنهاد شده توسط آکر (1991)، آگاهی، ارتباط، کیفیت درک شده، وفاداری و رفتار بازار را به عنوان معیار های بازاریابی برند پیشنهاد می کند. کلر (1993) ارزش های برند مبتنی بر مشتری را تعریف می کند.

(CBBE) که اساسا مبتنی بر دانش مشتری است و تحت تأثیر تلاش های بازاریابی شرکت قرار می گیرد. با گسترش کارهای قبلی، چارچوبی برای ایجاد CBBE توسط یو و همکاران. (2000) پیشنهاد شده که طبق آن، شواهد تجربی نشان می دهد که فعالیت های بازاریابی شرکت ها بر روی CBBE تاثیر می گذارد. کلر و لمن (2003) یک زنجیره ارزش گذاری را پیشنهاد می کنند که در آن برنامه سرمایه گذاری بر بازاریابی CBBE تاثیر می گذارد. چارچوب اخیری از CBBE (استاهل و همکاران، 2003) تایید می کند که اقدامات بازاریابی از طریق CBBE بر طول عمر مشتری تاثیر می گذارد.

تحقیقاتی در مورد ارزش سهام برند آکر و همکاران، 2003 نشان می دهد که فعالیت های بازاریابی باعث ایجاد اعتبار نام تجاری می شود. با این حال، پژوهش های موجود توجه نمی کند که آیا فعالیت های بازاریابی به طور مستقیم ارزش اوراق بهادار برند و یا هر مکانیزمی برای انجام آن را تعیین می کند یا خیر.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png