عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of green transformational leadership on green creativity: A study of tourist hotels

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر رهبری تحول گرای سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تأثیر رهبری تحول سبز بر خلاقیت سبز: مطالعه ی هتل های توریستی

این مطالعه نقش نقش رهبری تحول گرای سبز در ترویج خلاقیت سبز از طریق هویت سازمانی سبز را مورد بررسی قرار داد. داده های پژوهش از مدیران و کارکنان هتل توریستی در اوتاراکند، هند، جمع آوری شده که برای جم آوری از پرسشنامه استفاده شد. برای جمع آوری داده ها برای این مطالعه 250 نفر از کارکنان هتل و 250 ناظران فوری آنها تماس گرفته شدند. يافته هاي اين مطالعه نشان داد كه رهيافت تحرك سبز تأثير مثبت بر هويت سازماني سبز داشته كه منجر به ارتقاء خلاقيت سبز در سازمان مي شود. علاوه بر این، نیز دریافتیم که تعهد منابع به عنوان یک ناظر در رابطه بین هویت سازمانی سبز و خلاقیت سبز عمل کرد. از این رو، هتل ها باید تعهد منابع خود را برای ارتقاء خلاقیت سبز در میان کارکنان خود افزایش دهند. بر اساس یافته های این مطالعه، مفاهیم برای تمرینکنندگان مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: رهبری تحول گرای سبز، هویت سازمانی سبز، خلاقیت سبز، تعهد منابع، هتل های گردشگری

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط