عنوان انگلیسی مقاله:

The effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in hotels

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار در هتل ها

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

مقاله بر این واقعیت تأکید دارد که وقتی کارکنان متوجه می شوند که منافع آنها حفظ شده و به نفع آنها عمل شده، رفتار مثبت نشان می دهند. بنابراين، اين تحقیق بر مبناي نظريه تبادل اجتماعي و نظريه تئوري متقابل است و در تلاش است تا اثر اعمال نفوذ کارکنان و پشتيباني سازماني را در تعريف شغلي و قصد بازاريابي بررسي کند. داده ها از هتل های شهرهای ترکیه، آنتالیا، استانبول و مرسین جمع آوری شد. فرضیه ها با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد آزمایش قرار می گیرند. داده های از 400 پرسشنامه معتبر طراحی شده بدست آمده است، این تحقیق استدلال می کند که حمایت ادراکی درک شده تاثیر مثبتی بر اشتغال کارکنان هتل دارد و تأثیر قابل توجهی بر روی تمایل فروش آن دارد. همچنین در این تحقیق در می یابیم  که اگرچه حمایت از کارکنان تأثیر قابل توجهی بر تعبیه شغلی کارکنان هتل دارد، اما تأثیر قابل توجهی روی قصد فروش آن ندارد. بر اساس این یافته ها، این مطالعه مفاهیم عملی را برای مدیران هتل در زمینه حمایت از کارکنان و حمایت اداری درک می کند.

کلید واژه ها: کلید واژه ها: دفاع از کارکنان، تعویض کار، قصد گردش، حمایت سازمانی درک شده

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط