عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of brand signature, brand awareness, brand attitude, brand reputation on hotel industry’s brand performance

ترجمه عنوان مقاله: تأثیر اثر نام تجاری، آگاهی از نام تجاری، نگرش نام تجاری، شهرت نام تجاری در عملکرد نام تجاری صنعت هتل

رشته: بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 15 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله تأثیر اثر نام تجاری، آگاهی از برند، نگرش نام تجاری، شهرت برند در عملکرد نام تجاری صنعت هتل

این مقاله یک اندازه گیری چند منظوره از ساختار نام تجاری را با استفاده از بررسی ادبیات و تجزیه و تحلیل داده های اولیه گسترش می دهد. این مطالعه توضیح می دهد که اثر نام تجاری شامل (i) تایید رفتار سازگار با مصرف کنندگان در زمینه انتشار نام تجاری و لوگوی برند (از جمله نوع نوشتار، طراحی و رنگ) است. (2) بیان و پیگیری پیام متمایز و کیفیت سازمان به مصرف کنندگان و هماهنگی در ارتباطات؛ و (iii) پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری سیستم های علامت تجاری هتل براساس استفاده از رسانه های آنلاین / غیر مجاز.

SEM به منظور تست مدل پیشنهادی کار می کند. نتایج نشان می دهد که اثر نام تجاری شامل انتشار ابعاد آن است؛ نگرش نام تجاری با دو جزء (نام تجاری و اعتقاد برند)؛ آگاهی از نام تجاری شامل آشنایی با نام تجاری و شناسایی نام تجاری است. و ثبات در شهرت برند و پیشبرد عملکرد اجرای نام تجاری هتل. اثر نام تجاری به عنوان یک ابزار مفید برای صنعت خدمات برای مدیریت شهرت و عملکرد نام تجاری جهانی هتل توصیه می شود.

کلید واژه ها: نام تجاری، نگرش نام تجاری، آگاهی برند، شهرت برند، عملکرد نام تجاری هتل

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط