عنوان انگلیسی مقاله:

Organizational injustice and emotional labor of hotel front-line employees Valeriya Shapoval

ترجمه عنوان مقاله: بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط مقدم هتل والریا شاپوال

رشته: مدیریت، مدیریت گردشگری

سال انتشار: 2019

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده بی عدالت سازمانی و کار عاطفی کارکنان خط مقدم هتل

این پژوهش با استفاده از نظریه های ارزشمندی و عدالت برای ادغام چهار بعد عدالت سازمانی و کار عاطفی می باشد، این بررسی عواقب بی عدالتی سازمانی و کار عاطفی را مورد بررسی قرار می دهد. درک کارکنان هتل خط مقدم بی عدالتی مشتری (بین فردی و اطلاعاتی)، بی عدالتی رویه ای و توزیع شده و تأثیر ادراک آنها بر کار عاطفی کارکنان و رضایت شغلی بعدی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های ما نشان می دهد که بی عدالتی توزیعی بر کار عاطفی کارکنان هتل تأثیر می گذارد در حالیکه اثرات بی عدالتی اطلاعاتی و رویه ای بر کار هیجانی بر اساس جنسیت تعدیل می شود.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط