دسته : همه

عنوان انگلیسی مقاله:

Public funding of R&D and its effect on the composition of business R&D expenditure

ترجمه عنوان مقاله: بودجه دولتی تحقیق و توسعه و تاثیر آن بر ترکیب هزینه تحقیق و توسعه کسب و کار

$$$: 9500 تومان

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 11 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

 

فهرست ترجمه
  • چکیده
  • مقدمه
  • بررسی گزارش
  • تاثیر یارانه های تحقیق و توسعه بر تصمیم گیری…
  • توضیحات داده ها و روش شناسی
  • آمار توصیفی
  • جداول (1و2و3)
  • نتایج
  • نتیجه گیری
  • منابع

چکیده مقاله

چکیده

 این مقاله در مورد اثرات بالقوه یارانه های[1] دولتی اختصاص یافته به تحقیق و توسعه در مسائل استراتژیک برای شرکت ها بحث می کند و در مورد ترکیب هزینه های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه تصمیم گیری می کند. تجزیه و تحلیل برخی استدلال ها که در گزارشات رشته مدیریت وجود دارد مداخله دولت را بوسیله اعطای یارانه های تحقیق و توسعه تاثیر گذار بر ترکیب هزینه های تحقیق و توسعه را مورد بحث قرار می دهد. برای انجام این کار ، ما داده های جمع آوری شده از نظرسنجی در مورد استراتژی های کسب و کار را در یک دوره زمانی بین سال های 1991 تا 2008 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دادیم. نتایج تایید کردند که بودجه عمومی تخصیص یافته از طریق یارانه ها به هزینه های تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر تحقیق و توسعه داخلی و بخصوص در تصمیم گیری در زمینه انجام تحقیق و توسعه داخلی و خارجی به صورت هم زمان دارد.

کلمات کلیدی: استراتژی نوآوری، سیاست تکنولوژی، ارزیابی  یارانه های تحقیق و توسعه، مدل های انتخابی، داخلی و خارجی، تحقیق و توسعه

[1] subsidies

ترجمه قسمتی از مقدمه مقاله

مقدمه

یارانه های دولتی همراه با مشوق های مالیاتی، یکی از ابزار مورد استفاده برای سیاست تکنولوژی در زمینه تحریک هزینه های خصوصی تحقیق و توسعه است. توجیه نظری این رویکرد به این صورت است که بر مبنای منطق شکست بازار که بیان می کند در صورت نبود مداخله دولت، تناسب ناکافی از مزایای نوآوری بوجود خواهد آمد و مشکلاتی نیز در تامین مالی تحقیق و توسعه و هزینه های تحقیق و توسعه پایین تر از حد مطلوب اجتماع بوجود خواهد آمد ( هال 2002).

به منظور تایید اثربخشی این سیاست، گزارشات تاثیر یارانه های بخش تحقیق و توسعه را در سال های اخیر دارای رشد نشان می دهد که علت این امر نیز فراهم کردن پایگاه گسترده ای از اسناد و مدارک به منظور ارزیابی تاثیر یارانه های دولتی به بخش تحقیق و توسعه است (الموس و سزارنیتزکی 2003، بلینز و باسوم 2004، باسوم 2000، سزارنیتزکی 2006، سزارنیتزکی و لیش 2006، دوگت 2004، گاسیا کودو، آفچا 2009).

مطالب مرتبط