عنوان انگلیسی مقاله:

Effective employment brand equity through sustainable competitive advantage, marketing strategy, and corporate image

ترجمه عنوان مقاله: به کارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

رشته: مدیریت بازاریابی، بازارگانی بین الملل

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

مشاهده چکیده

مقدمه مقاله به کارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

مدیران موجب بروز انگیزه های قوی در استخدام افراد با هوش می شوند تا از این طریق تجارت موفقی شکل گیرد. منابع انسانی توانا در توسعه پایدار هر موسسه ای نقش مهمی دارند. سونیا و کالینز (2003) مفهومی به نام بکارگیری ارزش نشان تجاری را معرفی کردند که نشان می دهد چگونه اصول بازاریابی در روش های استخدامی مدیریت منابع انسانی به کار گرفته می شوند. مزیت رقابت پایدار (SCA)، استراتژی بازاریابی، و تصویر شرکت از ساختار های اصلی بازاریابی اند که به استفاده از ارزش نشان تجاری مربوط می شوند (کیم و همکاران، 2009).

تصویر شرکت، مفهوم شور انگیزی دارد. تصویر مناسب از هر شرکتی موجب افزایش فروش آن خواهد شد و این امر به واسطه وظیفه شناسی و رضایت مشتریان حاصل می شود. اکنون بسیاری از شرکت ها به اهمیت این مسئله وافق هستند، که کارکنان جذاب، توانمند و با کیفیت بخش مهم مزیت رقابتی آنها را تشکیل می دهند (ففر 1994، تیس 1998، توربان و گرینینگ 1997). این مقاله بر روی صنعت بیمارستان متمرکز شده و هدف اصلی مقاله نیز این است که نشان دهیم چگونه مزیت رقابتی پایدار بر استراتژی بازاریابی تاثیر گذار است، چگونه استراتژی بازاریابی بر تصویر بیمارستان و استخدام ارزش نشان تجاری تاثیرگذاری می کند، و چگونه تصویر بیمارستان و استفاده از ارزش نشان تجاری بر تمایل پزشکان برای دنبال کردن فرصت های شغلی تاثیر گذار خواهد بود.

ترجمه به کارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت رقابتی پایدار، استراتژی بازاریابی و تصویر شرکت

مطالب مرتبط