عنوان انگلیسی مقاله:

Faith-filled brands: The interplay of religious branding and brand engagement in the self-concept

ترجمه عنوان مقاله: نام تجاری پر از ایمان: تعامل نام تجاری دینی و تعامل با نام تجاری خود پنداره

رشته: بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله برندهای پر از ایمان: تعامل نام تجاری دینی و تعامل با نام تجاری در خودپنداره

در حالی که تحقیقات قبلی نشان داده شد که مذهب بر مصرف تأثیر می گذارد، تحقیقات هنوز به اندازه کافی بررسی نکرد که که چگونه برند مارک های مذهبی بر مصرف تاثیر می گذارد. پاسخ مصرف کننده به مارک های مذهبی در سه آزمایش بررسی شد. در مطالعه الف، مصرف کنندگان اعتماد کمتری داشتند و درک کیفیت پایین را برای مارک های مذهبی پایین می آوردند و این امر فقط برای شرکت کنندگان در سطح پایین تر از تعامل با نام تجاری خود پنداره (BESC) ظاهر می شد. در مطالعه ب، واکنش مصرف کنندگان نسبت به مارک های مذهبی با درجه ای از ابهام مذهبی یا دسته بندی محصول تفاوت نداشت. سپس مطالعات 2 و 3 مدلسازان اندازه شرکت و مذهبی را بررسی می کنند و نشان می دهد که مصرف کنندگان اعتقادی بالا معتقدند که آنها بدون توجه به اندازه، نام تجاری مذهبی ارزش گذاری خواهند شد و سطح بالایی از مذهبی بودن می تواند رتبه های پایین تر اعتقادات واقعی مارک های تجاری برای مصرف کنندگان کم و زیاد در تعامل با نام تجاری خود پنداره را را کاهش دهد . یافته ها در رابطه با نام تجاری، مذهبی و ادبیات خود ادبیات بحث می شود.

کليدواژگان: مارك هاي مذهبي، روابط نامزدها، تعامل با نام تجاری خود پنداره، خودپنداره، دين، موقعيت مذهبي

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط