عنوان انگلیسی مقاله:

How does internal marketing drive customer satisfaction in matured and maturing European markets?

ترجمه عنوان مقاله: چگونه بازاریابی داخلی باعث رضایت مشتریان در بازارهای بالغ و بلوغ در اروپا می شود؟

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر غیر مستقیم بازاریابی داخلی، از طریق سازگاری هدف متقابل کارایی، بر رضایت مشتری در سطوح مختلف ارتباط متقابل کارآفرین فروشنده، در بین شرایط بالغ در بازار می پردازد. از داده های فروشندگان در سازمان بزرگ خدمات مالی که در اروپای شرقی شامل فروشندگان بازارهای اروپای جنوبی و اروپای شرقی می باشد، مطالعه نشان می دهد که تاثیر بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری از طریق سازگاری هدف متقابل کارایی در هر دو بازار می باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که در سطح بالایی از قابلیت اتصال متقابل، اثر سازگاری هدف با رضایت مشتری در بازارهای متداول تقویت می شود. مفاهیم نظری و عملی این یافته ها مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژگان: بازاریابی درونی، سازگاری هدف متقابل كاركنان، فروشنده، ارتباط متقابل كارایی، رضایت مشتری، بازار بالغ، بازارهای متمایز

مقدمه مقاله

مقدمه

در محیط کسب و کار رقابتی امروز، تلاش های گروهی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و حفظ روابط خریدار و فروشنده (Darmon، 2004) دارد. مهمتر از همه، تلاش برای ایجاد روابط خریدار / فروشنده و اجرای وظایف با محوریت مشتری، نیازمند همکاری نزدیک بین فروشندگان و اعضای سایر واحد های عملیاتی درون سازمان است؛ به طوری که دستیابی به رضایت مشتری نیازمند تبادل همگانی بین مجموعه ای متنوع از اعضای سازمان است (Enz & Lambert، 2015؛ Steward، Walker، Hutt، & Kumar، 2010).
در حالی که تلاش های مشترک بین فروشندگان و اعضای دیگر واحد های عملکردی می تواند به ایجاد نتایج بیشتر رضایت مشتری، ماهیت عملکرد فروش ماموریت است که فروشندگان فراتر از مرزهای سازمان خود کار می کنند، که در نتیجه محدود کردن مشارکت آنها در فرایندهای تبادلات اجتماعی سازمانی داخلی است (Dubinsky، نطارهجان و هوانگ، 2004). به عنوان مرزهای افسران متعهد به تشکیل و پرورش روابط با مشتریان خارجی …

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png