عنوان انگلیسی مقاله: Marketing accounts

ترجمه عنوان مقاله: بازاریابی حساب ها

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 18 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

فعالیت های بازاریابی اغلب در بلند مدتنشان داده می شود، اما این اغلب در حساب های مالی ثبت نشده است. همان اسناد معمولا برای گزارش داخلی استفاده می شود که محدود کردن هر دو به رسمیت شناختن ارزش ایجاد شده توسط بازاریابی و پاسخگویی به سوء استفاده از دارایی های مبتنی بر بازار است. ایجاد حساب های بازاریابی جامع می تواند مشکلاتی را که ناشی از حذف حسابداری مالی از دارایی های مبتنی بر بازار باشد را کاهش دهد. ما شرح حسابداری فعلی را توضیح می دهیم، ایده حساب های بازاریابی را طرح ریزی می کنیم و این را با عمل حسابداری کنونی مقایسه می کنیم. حساب های بازاریابی ارزش دارایی های مبتنی بر بازار را به حساب می آورند، با استفاده از مفهوم تطبیق حسابداری به طور مکرر امکان پذیر است تا بازاریابی به عنوان سرمایه گذاری در صورت مناسب مورد استفاده قرار گیرد. این حساب ها بر اساس ارزش

مورد انتظار است و در قوانین حسابداری امکان پذیر است، زیرا آنها تنها به منظور کمک به مدیریت، نه تصمیم گیری سرمایه گذار، اهمیت دارند. حساب های بازاریابی در بین شرکت های مختلف، اما نه در داخل، متفاوت هستند و جامع و منظم هستند. سرانجام، آنها توسط بازاریابان با پیش فرض ها و مدل های ثبت شده و تایید شده توسط افسر بازاریابی کنترل می شوند.

کلمات کلیدی: پاسخگویی بازاریابی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالی، دارایی های بازار، گزارشگری داخلی

مقدمه مقاله

مقدمه

ما استدلال می کنیم که بازاریابان می توانند گزارش های داخلی را برای ایجاد حساب های بازاریابی ارائه دهند که دیدگاه جامع از سهم بازاریابی را به ارزش شرکت می دهد و امکان پاسخگویی بیشتر در مورد استفاده از دارایی های مبتنی بر بازار را فراهم می آورد. هدف ما نشان دادن به بازاریابان است که چگونه می توانند اعتبار بیشتری در برجسته کردن ارزش بازاریابی ایجاد کنند، اما در عوض، آنها باید فرضیه های خود را در رکورد در چیزی که ما آن را “حساب های بازاریابی” می نامیم.

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری