عنوان انگلیسی مقاله:

Co-creating corporate brand identity with online brand communities: A managerial perspective

ترجمه عنوان مقاله: ایجاد هویت نام تجاری شرکت با جوامع نام تجاری آنلاین: دیدگاه مدیریتی

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله ایجاد هویت نام تجاری شرکت با جوامع نام تجاری آنلاین: دیدگاه مدیریتی

ادبیات معاصر برند، هویت نام تجاری را به صورت اجتماعی به وسیله تعاملات پیچیده میان ذینفعان مختلف ایجاد می کند. با وجود کارهای موجود در مورد چگونگی تشکیل جوامع نام تجاری و افراد با نام تجاری در شکل گیری هویت نام تجاری، درک ما از فرایند های مدیریتی که بخشی از فرآیند گسترده تر از هویت تجاری نامیده می شود، هنوز توسعه نیافته است. با طراحی مصاحبه عمیق با مدیران ارشد شرکت خودرو سازی لوکس و ناتنوگرافی از انجمن برند آنلاین، ما یک مدل فرایند همکاری ایجاد هویت نام تجاری شرکت ها را  که شامل سه فرایند مدیریت می شود: پرورش اعتماد به نفس نام تجاری، معیارهای هویت نام تجاری شرکت ها و “همکاری” و فعالیت های مرتبط با آن، از طریق آن مدیریت به فرایند گسترده تر شکل گیری هویت نام تجاری شرکت کنندگان با اعضای جامعه و سایر سهامداران کمک می کند. با در نظر گرفتن ماهیت متقابل و بازگشتی این فرآیندها و فعالیت ها در مدل حاصل، این مطالعه درک عمیق تر از راه هایی را که مدیریت در ایجاد همکاری هویت نام تجاری شرکت دخیل است، ارائه می دهد.

کلمات کلیدی: نام تجاری شرکت، هویت نام تجاری، ایجاد همکاری، جوامع نام تجاری آنلاین

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png