عنوان انگلیسی مقاله:

Promotion incentives in the public sector: Evidence from Chinese schools

ترجمه عنوان مقاله: انگیزه های تبلیغاتی در بخش عمومی: شواهد از مدارس چینی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 57 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

 

چکیده مقاله

انگیزه های تبلیغاتی

ما شواهدی ارائه می دهیم که مشوق های ارتقا با مطالعه سیستم ارتقا معلمان در چین بر تلاش کارمندان دولتی تأثیر می گذارد. پیش بینی های یک مدل مسابقات ارتقا با استفاده از داده های صفحه گذشته نگر در مورد معلمان دوره ابتدایی و راهنمایی آزمایش می شود. مطابق با تئوری، افزایش دستمزد بالا برای ارتقا با عملکرد بهتر همراه است، معلمان تلاش خود را در سالهای منتهی به صلاحیت ارتقا افزایش می دهند ، و اگر بطور مکرر از آنها برای ارتقا عبور کنند، تلاش را کاهش می دهند. نمرات ارزشیابی با استفاده از وقت معلم و نمرات آزمون دانش آموز ارتباط مثبت دارد و نگرانی ها را برای دستکاری ارزیابی کاهش می دهد.

کلید واژه ها: مشوق های معلمین، تبلیغات، چین

انگیزه های تبلیغاتی

کارمندان دولت بخش عمده ای از مشاغل رسمی را در کشورهای کم درآمد تشکیل می دهند، اما ارائه خدمات اغلب ضعیف است (بانک جهانی، 2004). در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، که معلمان سهم زیادی از کارگران بخش دولتی را به خود اختصاص می دهند، شکایات گسترده ای در مورد تعداد بالای غیبت معلمان و نتایج ضعیف یادگیری وجود دارد (گلیو، 2002).

نگرانی های مشابهی در کشورهای پیشرفته درباره سیستم هایی که معلمان از امنیت شغلی بالایی برخوردار هستند و حقوق و دستمزد آنها بیشتر از سطح عملکرد و سطح تحصیلات تعیین می شود. در چنین تنظیماتی، ویژگی های معلم فقط با یادگیری دانش آموز ارتباط ضعیفی دارد. در نتیجه، علاقه زیادی به اصلاحاتی وجود دارد که معلمین را تشویق می کند، به ویژه از طریق پرداخت برای برنامه های عملکردی که پاداش ها را به نمرات آزمون دانش آموزان مرتبط می کند.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

پروپوزال های مدیریتیپشتیبانی مدیر 123: 09120323225