عنوان انگلیسی مقاله:

The measurement and evaluation of the service quality through customers’ satisfaction

ترجمه عنوان مقاله: اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 5 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات از طریق رضایت مشتریان

این همکاری با اندازه گیری و ارزیابی کیفیت خدمات است. این از طریق معیارهای کیفی پیشنهادی برای حوزه آموزش و پرورش و خدمات اطلاعاتی که توسط موسسه ارائه شده به مشتریان انجام می شود، انجام می شود. مشتریان معیارهای پیشنهادی را از طریق پرسشنامه، با استفاده از مقیاس رتبه بندی پنجگانه، که از طریق آن رضایت خود را نشان می دهند، به ترتیب، نارضایتی از معیار را ارزیابی می کنند. ارزیابی معیارهای کیفیت فردی تعیین می کند که کدام بخش های فرایند بهبود خدمات مورد نیاز است. نتایج اندازه گیری به صورت آماری و گرافیکی مورد ارزیابی قرار می گیرند و همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی بر اساس آن می توان وابستگی معیارهای کیفیت را تعیین کرد. این نتایج در تعیین فرایند مدیریت کیفیت بسیار مهم است، آنها اجازه می دهد تا تاثیر تغییرات یک معیار بر معیارهای دیگر و تعیین اولویت برای بهبود کیفیت خدمات را تعیین کند.

کليدواژگان: كيفيت خدمات، خدمات اطلاعاتي، رضايت مشتري، مديريت كيفيت

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط