عنوان انگلیسی مقاله:

Trait transference from brands to individuals: The impact of brand-behavior congruency

ترجمه عنوان مقاله: انتقال صلاحیت از نام های تجاری به افراد: اثر همخوانی رفتار نام تجاری

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 8 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله انتقال صلاحیت از نام های تجاری به افراد: اثر همخوانی رفتار نام تجاری

تحقیقات استراتژی استفاده مصرف کنندگان از نام های تجاری به عنوان راهی برای تأثیر بر روی تصورات دیگران در مورد آنها نشان می دهد که ویژگی های شخصیتی نام تجاری ممکن است بیش از پیش در بر داشته باشد و تصورات نامطلوب در مورد کاربران یا تأیید کنندگان آنها را تقویت کند. با این حال اغلب از کاربران با نام تجاری در همه انواع رفتارهای ذهنی گوناگون دخالت می کنند که گاهی اوقات با شخصیت نام تجاری اختلاف دارند. در دو مطالعه ما کشف کردیم چگونه تصور کنندگان این دو منبع اطلاعات را در هنگام ایجاد اولین برداشت از کاربران برند تلفیق می کنند. نتایج نشان داد که زمانی که صفات مرتبط با علامت های تجاری و رفتارهای مبتنی بر صفات کاربری درگیر بودند، انتقال ویژگی های مارک تجاری مهار شد، در حالی که صفات حاصل از رفتارها افزایش یافت. این یافته های مربوط به مهار انتقال مارک تجاری و افزایش استنباط صفات ممکن است بینش جدیدی را در مورد چگونگی تاثیر شخصیت برند بر روی ادراکات کاربران خود و پیامدهای متفاوتی برای استراتژی بازاریابی ارائه دهد.

علامت های تجاری که مردم انتخاب می کنند و استفاده می کنند، منبع قدرتمند اطلاعات را برای شکل گیری شخصیت فراهم می کنند. علامت های تجاری بخشی از زندگی مردم است و اغلب به لحاظ استراتژیک مصرف کنندگان به عنوان راهی برای انتقال پیام در مورد خودشان به دیگران است. با این حال، افراد به طور انحصاری از مارک ها به عنوان مانکن استفاده نمی کنند. کاربران برند در همه انواع رفتارهای ذهنی قرار می گیرند که بر روی تصورات گیرنده ها نیز تأثیر می گذارد.

کلید واژه ها: شخصیت نام تجاری، افکار شخصیت، رفتار مصرف کننده، انتقال علامت تجاری، همبستگی مصرف کننده با نام تجاری

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png