عنوان انگلیسی مقاله:

Applying consumer-based brand equity in luxury hotel branding

ترجمه عنوان مقاله: استفاده ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری لوکس: هتل

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 28 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله استفاده ارزش برند مبتنی بر مصرف کننده در نام تجاری لوکس

نام تجاری یک ابزار موثر برای شرکت ها است تا محصولات و خدمات را در ذهن مصرف کنندگان شناسایی و تشخیص دهند. نام تجاری یک استراتژی مهاجرتی است که به طور گسترده ای برای بهبود عملکرد شرکت استفاده می شود. این مطالعه به بررسی اثر تجاری برند مبتنی بر مصرف کننده (CBBE) (یعنی وفاداری برند، آگاهی برند، کیفیت درک شده و تصویر برند) از برندهای لوکس هتل ها در نگرش نام تجاری مصرف کننده و قصد خرید با عملکرد نام تجاری به عنوان یک عامل محوری می پردازیم. نتایج بررسی نشان می دهد که تمام چهار عنصر یعنی وفاداری برند، آگاهی از برند، کیفیت درک شده و تصویر برند به طور مثبت با نگرش برند مرتبط می شود و سه متغیر به طور مستقیم بر روی قصد خرید تاثیر می گذارند.

نگرش برند، ارتباط بین چهار عنصر یعنی وفاداری برند، آگاهی برند، کیفیت درک شده و تصویر برند و قصد خرید را به ارمغان می آورد، و عملکرد برند ارتباط بین نگرش نام تجاری و قصد خرید را کاهش می دهد. این مطالعه تئوری وفاداری برند، آگاهی برند، کیفیت درک شده و تصویر برند را گسترش می دهد. و با توضیح اثرات مستقیم، غیر مستقیم و کل هر عنصر وفاداری برند، آگاهی برند، کیفیت درک شده و تصویر برند در نگرش برند و قصد خرید، به ادبیات تحقیق کمک می کند. علاوه بر این، این مطالعه عملکرد برند را به عنوان یک عامل متنی به جای یک نتیجه از ارزش برند و نگرش برند مشخص می کند.

کلمات کلیدی: ارزش ویژه برند، نگرش به نام تجاری، قصد خرید، نام تجاری خدمات، هتل لوکس

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط