عنوان انگلیسی مقاله:

Assessing the Relationship between Teamwork Group-Level Factors and Human Resource Empowerment in the Branches of Keshavarzi Bank of Tehran

ترجمه عنوان مقاله: ارزیابی رابطه بین عوامل کار گروهی و توانمند سازی منابع انسانی در شعب بانک مرکزی تهران

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

Abstract

The aim of this study is to determine the relationship between teamwork group-level factors and human resource empowerment in the branches of Keshavarzi Bank of Tehran (as the primary aim) and suggest solutions for increasing human resource empowerment through the components of teamwork group-level factors (as the secondary aim). The sample includes 271 employees of the branches of Keshavarzi Bank in Tehran who were selected through simple random sampling. The data was collected through questionnaire and library method and the data collection tool was the questionnaire which its reliability and validity were confirmed. The data of variables of teamwork group-level factors and employees empowerment variables was collected through questionnaire.

The results of correlation and multiple regression analysis indicate that there is a positive and significant relationship between “teamwork group-level factors” and their components i.e. “structure, norm and group size” and “human resource empowerment” (the significance level is lower than 0.05), which is generalizable to the statistical population. The intensity of relationship between teamwork group-level factors and human resource empowerment is equal to 0.669, which is direct and positive with regard to the coefficient. Moreover, due to the obtained coefficient of determination, the variable of teamwork group-level factors and its components can predict the changes of human resource empowerment variable.

Keywords: teamwork, teamwork levels, employees empowerment, commitment, efficiency, innovation

مقدمه مقاله

Introduction

Today, the pundits and experts of management science have concluded that groups are the foundations of many improvements in the organization performance. One way of solving the problems of organizations is to utilize group work and cooperation between the employees in decision-making. This leads to a significant increase in efficiency of work units. Furthermore, individuals will gain more satisfaction from their job and also will increase their work efficiency through reaching the higher levels of needs and innate growth as well as satisfying the emotional needs.An important issue, which is proposed in the organizations in order to reach this objective, is moving towards smaller size, flatter structures, more flexible operation and finding new and creative ways to use groups as the foundation of many improvements in the organization performance (Schermerhorn et al., 1994).
In fact, groups are the inevitable aspect of today’s life and productive organizations can survive through work groups. Managers have found that teams have more flexibility than any other work groups and are more responsive to the changing environment. In fact, teams can be considered as an effective tool for the managers to increase job satisfaction and employees’ cooperation. Therefore, organizations must pay attention to team building and working as a group in order to utilize the employees’ ability more effectively as well as rebuild themselves through increasing the competitive ability and work efficiency.

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png