عنوان انگلیسی مقاله:

Evaluation of cognitive and metacognitive training in university students with a pecific learning disability

ترجمه عنوان مقاله:  ارزیابی آموزش شناختی و فراشناختی در دانشجویان با ناتوانی یادگیری خاص

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2012

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 4 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

http://modir123.com/photo%20site/D-modir123.com%20_2_.png دانلود رایگان مقاله

 

چکیده مقاله

Specific learning disabilities present problems. Although they appear at a younger school age, they are oftentimes not successfully compensated and last until adulthood. Within the scope of university counselling a cognitive and metacognitive intervention programme has been established, the effects of which have been validated in the presented pilot study. Results show that cognitive and metacognitive intervention can have a positive effect on study skills and results in university students.

Keywords: specific learning disabilities, mediated learning, instrumental enrichment programme, university student

مقدمه مقاله

Specific learning disabilities make it difficult for children to acquire the required knowledge and skills not only in basic school, but also often at other levels of education. In adulthood, persisting learning disabilities can limit individuals in their job choices and because of their impacts on the psyche of individuals, learning disabilities also have a secondary impact on work and personal relationships .

The greatest complications and consequences of learning disabilities are:
• school results that do not correspond to the real intellectual abilities;
• negative impact on mental wellbeing – decreased self-evaluation, anxiety associated to school situations or even phobia of school, psychosomatic problems, neurotisation;
• personality change – effort to gain points in another way – inappropriate behaviour due to which the individual is ultimately not accepted by peers.
Among general principles of re-education belong development of disturbed or undeveloped functions and full or partial compensation of the disability, building and supporting the ability to learn accenting that children do not learn for optimum performance and speed, but for life, understanding etc. One of the most important postulates of effective learning is positive motivation and respect to individual tempo and needs (Pokorná, 2010).

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png