عنوان انگلیسی مقاله:

The relationship between emotional intelligence,frontline employee adaptability,job satisfaction and job performance

ترجمه عنوان مقاله: ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

رشته: مدیریت منابع انسانی

سال انتشار: 2016

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 13 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله ارتباط بین هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم، رضایت شغلی و عملکرد شغلی

FLE قابل انطباق هستند یک دارایی برای سازمان و مشتری به طور یکسان، به عنوان آنها بخش ضروری از تجربه خدمات است. آنها تحت فشار قرار می گیرند که در هیچ موقعیت دیگری در سازمان یافت نمی شوند و احساسات سازمان یافته مورد نظر نقش مهمی در برخورد خدماتی دارند. بنابراین، پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش هیجانی، سازگاری کارکنان خط مقدم و بازخورد کار (رضایت شغلی و عملکرد شغلی) را بررسی می کند. 517 نیروی کار در زمینه برق در هند شرکت کننده در یک مطالعه مقطعی است. این تحقیق ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و سازگاری کارکنان خط مقدم را نشان داد. به طور خاص، تمام ابعاد هوش هیجانی به طور مثبت سازگاری کارکنان خط مقدم را تحت تاثیر قرار دادند. علاوه بر این، سازگاری کارکنان خط مقدم بر نتایج شغلی تاثیر مثبت دارد. نتایج و مفاهیم مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژه ها: هوش هیجانی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی، مدیریت منابع انسانی، مدل سازی معادلات ساختاری، مدیریت ارتباط با مشتری

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png