عنوان انگلیسی مقاله:

My spouse is my strength: Interactive effects of perceived organizational and spousal support in predicting career adaptability and career outcomes

ترجمه عنوان مقاله: همسر من قدرت من است: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

رشته: مدیریت

سال انتشار: 2018

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 48 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

دانلود رایگان مقاله

قیمتی از ترجمه مقاله

چکیده مقاله isi: اثرات تعاملی حمایت سازمانی ادراک شده و زوج در پیش بینی سازگاری شغلی و نتایج شغلی

در دوره کار، تنوع گسترده ای از نقش ها و مسئولیت ها در حوزه های کاری و غیر کارایی مشخص می شود. برای دستیابی به موفقیت شغلی، کارکنان میانی می توانند صرفا به اطلاعات، مهارت ها و آموزش هایشان وابسته نباشند. ایجاد یک حرفه حرفه ای و حفاظت از منابع، ما مدل توسعه را در بر می گیرد که حمایت ادراک شده (POS)، حمایت از همسران درک شده، سازگاری شغلی و شاخص های ذهنی و عینی موفقیت حرفه ای را در بر می گیرد. ما مدل را با استفاده از یک نمونه 160 سالانه مستقل کارشناس-دیویدسکراس در سه دوره اندازه گیری بیش از دو سال آزمایش کردیم. نتایج نشان داد که (a) حمایت ادراک شده به طور غیرمستقیم مربوط به موفقیت موفقیت شغلی ذهنی و هدفمند از طریق سازگاری شغلی است؛ (ب) حمایت از درک متقابل به طور غیر مستقیم با موفقیت موفقیت حرفه ای ذهنی و هدف از طریق سازگاری شغلی مرتبط است؛ و (c) در پیش بینی موفقیت شغلی ذهنی و هدفمند از طریق سازگاری شغلی برای کارکنانی که در مقابله با سطوح پایین حمایت از پس زمینه درک شده بودند قوی تر بود. پیامدهای تئوری و عمل مورد بحث قرار گرفته است.

کليدواژگان: حمايت سازماني درك شده، حمايت ازدواج درك شده، سازگاري شغلي، موفقيت شغلي ذهني، موفقيت حرفه اي هدف

http://modir3-3.ir/images/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.png

مطالب مرتبط