عنوان انگلیسی مقاله:

An analytical model of the relationship between product quality and advertising

ترجمه عنوان مقاله: مدل تحلیلی از ارتباط بین کیفیت محصول و تبلیغات

رشته: مدیریت بازاریابی

سال انتشار: 2017

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 41 صفحه

منبع: ساینس دایرکت

نوع فایل: pdf

 دانلود رایگان مقاله

چکیده مقاله

چکیده

ادبیات موجود در مقاله در مورد این بررسی می کند که محصولات با کیفیت بهتر بیشتر تبلیغ شوند. مقاله با پاسخ دادن به این سوال که وقتی کیفیت بهتر منجر به تبلیغات بیشترlمی شود، این تناقض را حل می کند. این مقاله مبحث جدیدی از تحقیقات تجربی پیشین ارائه می دهد که مدل ارتباط کیفیت تبلیغات را در یک محیط کنترل بهینه می دهد. در بخش عرضه، یک شرکت تبلیغاتی را تبلیغ می کند تا سیاست های نوآوری محصول را ارتقا دهد و کیفیت محصول را بهبود می بخشد. در سمت تقاضا، مصرف کنندگان به قیمت محصول، کیفیت محصول و هزینه تبلیغات حساس هستند. این مقاله شرایطی را تعیین می کند که وقتی ارتباط کیفیت تبلیغات مثبت یا منفی باشد، تعیین می شود. استدلال این است که اگر تبلیغات اثرات تقاضا (کیفیت و اثرات تبلیغاتی بر تقاضا) بیش از اثر عرضه (اثر کیفی بر هزینه) باشد، تبلیغات با کیفیت (به عنوان مثال، روابط مثبت) افزایش می یابد. به طور خلاصه، اگر اثرات تقاضا کمتر از تأثیر عرضه باشد، تبلیغات با کیفیت (به عنوان مثال، روابط منفی) کاهش می یابد. در نتیجه، به رغم آگاهی مصرف کنندگان از کیفیت، یک شرکت ممکن است یک محصول با کیفیت پایین را برای به حداکثر رساندن سود تبلیغ کند.

کلید واژه ها: تبلیغات پویا، کیفیت محصول، ارتباط با کیفیت تبلیغات، آمیخته بازاریابی، کنترل بهینه

مقدمه مقاله
مقدمه

جریان ادبیات مفاهیم مربوط به کیفیت و تبلیغات یک محصول را به صورت جداگانه مورد بحث قرار می دهد. از آنجا که اصطلاح “آمیخته بازاریابی” برای اولین بار توسط نیل بوردن، رئيس انجمن بازاریابی آمریكا در سال 1953 ساخته شد، چندین محقق (Banting and Ross، 1973؛ كوتلر و كلر، 2006) اصطلاح “چهار پی” (یعنی ” قیمت، محصول، تبلیغ، و مکان) را بیان کردند. کیفیت محصول از طریق نوآوری و ارتقاء آن از طریق تبلیغات اغلب نقش مهمی در موفقیت شرکت دارد. واقعیت این است که اطلاعات مربوط به کیفیت محصول از طریق تبلیغات و کلمه دهان پخش می شود (Kalish، 1985).

سفارش ترجمه تاثیر جنبه های شخصی و كاركرد رفتار كاركنان كاركنان رستوران بر رضایت مشتری

مطالب مرتبط