مقررات درباره شفافیت عمومی در اسپانیا

مقررات درباره شفافیت عمومی

در سال های اخیر مقررات شفافیت عمومی در اسپانیا پیشرفت های قابل توجهی داشته است. در واقع اسپانیا امروزه دارای یکی از گسترده ترین و به نوعی بلندپروازانه ترین قوانین مربوط به شفاف سازی است. با وجود این، به طور کلی، قوانین مربوط به شفافیت عمومی هیچ اشاره ای به مدیریت سوابق ندارد، به استثنای قانون 2014 کاتالان در مورد شفافیت که مفاد آن شامل مفاهیم متفاوت ذاتی در مدیریت سوابق می باشد. در هر صورت، تدوین قوانین کاتالان درباره مقررات مربوط به شفافیت در مدیریت اسناد جهت استفاده واقعی در ادارات دولتی در تطابق با تعهدات شفافیت واضح نبوده و به اندازه کافی توسعه نیافته، و درنهایت، در جلوگیری از احتمال فساد ناکافی اند.

مسئله شفافیت عمدی در تدوین قوانین کاتالان امر جدیدی نیست. در گذشته، قوانین مربوط به بایگانی و مدیریت اسناد به صراحت اذعان داشتند که: “مدیریت مناسب اسناد از لحاظ اطمینان قانونی و اقدامات کارآمد و شفاف و آزاد در برابر مشارکت عمومی حیاتی است”. با مطالعه قانون کاتالان درباره شفافیت شاهد حضور برخی از ابزار های مورد کاربرد در ارتقاء شفافیت عمدی هستیم که ممکن است نقش مهمی در جلوگیری از خطر فساد داشته باشند.

در ابتدا، ادارات ملزم به اجرای یک سیستم مدیریت اسناد هستند که از برخورد صحیح با سوابق و اطلاعات در مراحل فعال، نیمه فعال و غیر فعال آنها اطمینان حاصل کزده (ماده 5.2 قانون 19 / 2014، 29 دسامبر) تا با تعهدات خود مطابقت داشته باشد: دراین مورد، با توجه به شفافیت.

این سیستم مدیریت سوابق باید از ترکیب مدیریت داخلی و افشای اطلاعات بهره برده، و بنابراین بر دیدگاه مدیریتی سنتیِ اداری غلبه کرده و کل چرخه حیات سند از لحظه ایجاد یا کاربرد آن (از جمله ابرداده مرتبط)، و همچنین طبقه بندی، توضیحات، ذخیره سازی، حفاظت از آن، دسترسی، تخریب، استفاده و ردیابی را در نظر گیرد.

ترجمه مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

منبع: Modir123.com