آموزش کارآفرینی راهی برای اشتغال زایی

مقاله متنی چگونه آموزش کارآفرینی می تواند به اشتغال زایی کمک کند؟

کیفیت آموزش کارآفرینی نقش حیاتی در توسعه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر ملت ایفا می کند.

این امر ممکن است زمانی که کار برای شهروندان از طریق تاسیس کسب و کارهای بسیاری، ایجاد شود که جوانان بیکار در نیجریه را در خود جای دهد. فارغ التحصیل واجد شرایط از آموزش کارآفرینی به اندازه کافی مهارت های مرتبط با مدیریت کسب و کارهای کوچک را کسب کرده است.

– ایجاد خود اشتغالی. یک کارآفرین به وسیله تاسیس مرکز کسب و کارهای کوچک، کاری برای خودش فراهم می کند. این باعث کاهش مشکلات بیکاری و نواقص اجتماعی دیگر در نیجریه می شود. کارآفرین فقط برای خودش تنها ایجاد شغل نمی کند بلکه برای دیگران نیز می باشد. این در عوض کمک می کند به فرد تا ظرفیت درآمدی خود را افزایش دهد و بنابر این استاندار های زندگی خود را بالا ببرد.

– کارآفرین تعیین کننده خواسته های ویژه افراد و انواع کالا ها و خدماتی است که به راحتتترین خواسته ها جامه عمل می پوشاند. امروا بیان کرد که کارآفرین فقط شناسایی نمی کند بلکه منابع را سازماندهی می کند برای بهره برداری از فرصت ها توسط کمک افراد، مواد، پول و دستگاه ها، تا بدین وسیله فرصت ها را کشف کنند.

– تولید کالا ها و خدمات برای رفاه، آسایش و شادی افراد در جامعه بسیار مهم هستند.

– کار آفرینی توسعه ی روستایی، اقتصادی و صنعتی را تحریک می کند. آنها به توسعه مناطق روستایی کمک می کنند. آنها در این چنین مناطق، با تشویق کردن مهاجرت روستایی، این کار را به وسیله تاسیس شرکت هایی در مقیاس کوچک/ متوسط می کنند. آنها فرصت های شغلی فراوانی برای ساکنین روستایی فراهم می کنند. آن ها همچنین کالاها و خدماتی ارائه می دهند که در منطقه شهری پیدا شود و گاهی اوقات تسهیلات زیر بنایی فراهم می کنند.


ترجمه مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه