چالش های مرتبط، قابلیت ها، و انتخاب راهبردی در نفت و گاز

مقاله متنی قابلیت ها به عنوان سنگ بستر راهبرد در صنعت نفت و گاز

قابلیت ها

موضوع قابلیت ها به شکل راهبردی شرکت ها را قادر می سازد تا چالش های خاص را در راه هایی که به آسانی با سایرین مطابقت پیدا نمی کند بپذیرد. راهبرد شامل انتخاب این است که کدام چالش ها باید پذیرفته شوند، می شود. اما قابلیت ها و سرمایه های موجود شرکت به نوبه ی خود راهبرد خود را اطلاع می دهد. در این بخش ما یک مجموعه متشکل از ارتباطات چالش – قابلیت – راهبرد را بررسی و کشف می کنیم.

به منظور شناسایی و روشن کردن سلسله مراتب قابلیت ها و ارتباط آن ها با راهبرد، ما بر روی یک مجموعه از چالش ها که شرکت های نفت و گاز در حال حاضر با آنها مواجه هستند تمرکز می کنیم، که نیاز مند آن است که آن ها دستور العمل های پیچیده را دنبال یا خلق و ایجاد کنند. ما متوجه شدیم که خط تقسیم و بخش کردن میان آن دو مانند اکثر پروژه های نفت و گاز مبهم است مگر آن که آن ها میان زمینه زمین شناسی و رگولاتوری ” دقیقا مشابه، کپی” بشوند، که به میزانی از دینامیزم (پویایی) به دلیل تفاوت ها در شرایط زمین شناختی، چارچوب تجاری و تنظیمی و مقرراتی (رگولاتوری) و فرآیند تکنولوژیکی نیاز دارد.

از آنجایی که قابلیت ها ناملموس هستند، آنها را به آسانی نمی توان از طریق داده های کمیِ بیرونی مورد ارزیابی قرار داد. آنها به بهترین وجه از طریق آزمون دقیقِ فرآیندِ شناسایی قابلیت مشاهده شدند. (صفحه4) در غیاب دسترسی عمیق مانند آنچه برای ” فایلر و تیس” فراهم شد، ما تجربه خودمان را از تعامل با پروژه های متعدد و مهم نفت و گاز در طول سال ها و  دانش عمومی در دسترس الهام گرفتیم.

جهت دریافت کامل مقاله بر روی تصویر زیر کیلیک نمایید.

ترجمه مقاله بررسی راهبرد انرژی مشارکت راهبردی در نفت و گاز: چشم انداز قابلیت ها