نقش ارزش مصرف کننده

رفتار مصرف کننده برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری

رفتار مصرف کننده برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری

همان طور که در ترجمه فایل اصلی این مقاله ذکر شده است رفتار مصرف کننده برای تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری مهم است. همان طور که قبلا ذکر شد این به ویژه برای محصولات لوکس صادق است. به طور مشخص مفهوم میزان مصرف کننده که مایل به پرداخت هزینه برای یک محصول یا یک خدمت است، در اینجا به عنوان حداکثر آمادگی برای پرداخت (WTP) نام گرفته است. و یا این که یک مصرف کننده بیشتر برای کدام محصول هزینه می کند مورد توجه است.

اقتصاد دانان اغلب به عنوان یک پیشنهاد به این اشاره می کنند که قیمت محصول برای مصرف کننده می تواند از بودجه آن کم شود. هر مصرف کننده دارای یک مفهوم روان شناختی است که مربوط به اطلاعات مصرف کننده مربوط به قیمت می باشد و سپس ارزیابی می کند که آیا آنها در مقایسه با قیمت مورد نظر درک شده خوب است یا بد و ارزش یا مزایای خرید محصول را مقایسه می کنند. این تعداد WTP در مصرف کننده را برای یک نام تجاری خاص در یک دسته محصول ارائه می کنند. این نیز نسبت به WTP برای گزینه های رقابتی موارد زیر را شامل می شود که در رابطه با اهمیت فهم مصرف کننده بوده است.

این ترجمه مقاله به همراه اصل مقاله نیز موجود می باشد جهت دریافت کامل بر روی تصویر متحرک ذیل کلیک نمایید.

ترجمه مقاله استراتژی های قیمت گذاری آنلاین: تاثیرات بر روی مصرف کنندگان (کالای) لوکس

منبع: Modir123.com