موانع موجود در سر راه CRM

مقاله متنی موانع موجود در سر راه مدیریت ارتباط با مشتری

موانع سر راه CRM

می دانیم که CRM یک ابزار یا یک عامل هوشمند است که می تواند به سازمان هایی که هدفشان تنها یک چیز است کمک کند، اما به کارگیری مفاهیم CRM و تکنولوژی های ان برای یک عمل تجاری از طریق اختصاص آن به کار امکان پذیر می باشد. بسته به نوع تجارت ها و این که چه قدر می خواهند کاربرد های CRM خود را توسعه دهند، مدیریت باید مشکلات احتمالی را که در طول پرویه و قبل از، پس از، و در طول پیاده سازی این کاربرد ها با ان ها مواجه می شود، را مورد بررسی قرار دهد. بعضی از این مشکلات را (Ramsey 2003) نقل کرده و شامل موارد زیر می باشند:

_ نبود تعریفی برای مشکل: CRM در محاصره ی مفاهیم جدید، تکنولوژی جدید، روش شناسی های جدید درآمده و دائماً در حال استنباط می باشد. بنابراین، خیلی از شرکت ها نمی دانند که باید از کجا شروع کنند و و در تکنولوژی جدید چه چیزی به دست اورند یا از چه چیزی دست بکشند. مدیریت اغلب از این موضوع مطمئن نیست که چگونه باید به مدیریت ارتباط با مشتری نزدیک شود و مدیریت ارتباط با مشتری چگونه بر جنبه های دیگر عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.

یکی از رایج ترین اشتباهات موجود این است که سازمان ها اغلب تبدیل به یک قربانی هوس مدیریت می شوند یعنی گرایش بازار فعلی را برای دست یابی به ” جدید ترین تکنولوژی ” یا ” نام ” تایید شده ی دپارتمان ها یا سرویس های مشخص را دنبال می کند. اخیراً، اکثر شرکت ها به سرویس مشتریان خود به عنوان ” روابط مشتری ” اشاره می کنند گرچه هیچ تغییر عمده ای اتفاق نیافتاده است. ما هر روز همان کارکنان را با همان نوع کار می بینیم. …

مدیریت ضعیف: مدیران مدیریت ارتباط با مشتری اغلب روسای ….

ترجمه مقاله استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری