موانع موجود در سر راه CRM بی سیم

مقاله متنی موانع موجود در سر راه مدیریت ارتباط با مشتری بی سیم

موانع مدیریت ارتباط با مشتری

وارد شدن به جهان CRM به ان اسانی نیست که مردم فکر می کنند. دلیل آن هم این است که در مقایسه با تجارت اینترنتی، تجارت سیار و متحرک بسیار متفاوت می باشد. در واقع دوکاربرد تجاری متفاوت وجود دارد، محدودیت های زیادی در رابطه با پیاده سازی و اجرای تجارت سیار وجود دارد. این محدودیت ها بر اساس جنبه های تجاری ایجاد شده اند (Priemer, 2006) مثل:

_ میزان تقاضای ناکافی مشتری: در حال حاضر، تعداد کمی از مردم در PDA های خود دارای بی سیم هستند، این میزان حدود 16% طبق تحقیق صورت گرفته می باشد. در واقع کم تر از نیمی از این 16% از بی سیم خود برای انجام کار هایشان استفاده می کنند. در نتیجه، تنها 16 نفر از 100 خرده فروش معروف در وب مکان سیار مورد نیاز برای حمایت از این مشتریان را دارا می باشند.

_ نیاز به سرمایه گذاری گسترده: برای ارتقاء تجارت با استفاده از بی سیم، تهیه کننده گان باید استفاده از دستگاه های دستی مثل PDAs ، تلفن های سلولی و غیره را افزایش دهند. در حال حاضر در بازار، هیچ استانداردی در این باره که صفحات چگونه در این دستگاه های دستی بر حسب مدل، سازندگان، ویژگی ها و غیره کار می کنند، وجود ندارد. بنابراین، همگی انها به شیوه ای متفاوت نمایش داده می شوند. بنابراین برای توسعه ی یک وب سایت که دارای توانایی پخش در در صفحات اکثر دستگاه های دستی می باشد، نیازمند سرمایه گذاری عظیمی می باشد.

_ برآورده کردن توقعات مشتری: برآورده کردن نیاز های مشتری از اهمیت خاصی برخوردار است. این اتنظارات شامل موارد زیر می باشند: ارتباط، راحتی، تحکیم و تثبیت، وفاداری، و کنترل. دست یابی به چنین استراتژی هایی کار اسانی نمی باشد. اگر مشتریان به آن چیزی که می خواهند دست نیابند، دیگر هرگز به سایت بر نخواهند گشت.

ترجمه مقاله استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری