مقاله متنی مقررات درباره بایگانی و مدیریت اسناد اسپانیا

مقررات درباره بایگانی و مدیریت اسناد اسپانیا

مقررات درباره بایگانی و مدیریت اسناد اسپانیا

کاتالونیا از لحاظ تاریخی علاقمند به بایگانی و مدیریت اسناد بوده، و این علاقه در طول زمان با تصویب تعدادی از مقررات جهت توسعه سیستم بایگانی برگرفته از پیشرفته ترین مدل ها در سراسر جهان شکل گرفته است. در حال حاضر، هدف قانون ۱۰/۲۰۰۱، ۱۳ جولای، درباره بایگانی ها و مدیریت اسناد در کاتالونیا، تضمین همسویی ثبت اسناد با کاربرد ها و اهداف مورد نظر جامعه است.

به خصوص، و به منظور دستیابی به اهداف این مقاله، تاکید بر کلمات پیش نویس قانون جالب توجه است: “شکل گیری دولت مردمی شفاف و دموکراتیک که به شهروندان خدمت می رساند. در این دوره، ادارات دولتی بر اهمیت مدیریت اسناد و سازماندهی مناسب آرشیو به عنوان عناصر کلیدی در مدیریت اداری و خدماتی که به مردم و میراث مستند اجتماعی می رسانند، کاملاً واقف اند. ادارات وجود آرشیو را به عنوان عضو دیگر سازمان و منبع اساسی طیف وسیعی از خدمات فرهنگی که به عموم ارائه می کنند، به حساب می آورند. همچنین نباید فراموش کرد، در همین حین توسعه ثابت و تدریجی فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ داده، که بر مدیریت اسناد و بایگانی تاثیر گذاشته و در آینده نیز خواهد گذاشت”. بنابراین، قانون کاتالان به وضوح مدیریت اسناد و شفافیت را به هم مرتبط ساخته، و خواهان کمک مدیریت اسناد به افزایش شفافیت است.

این ارتباط در مفاهیم برخی از قوانین به وضوح مشخص شده است.
در مرحله اول، قانون یک سیستم مدیریت اسناد را به عنوان مجموعه ای از عملیات ها و تکنیک ها که در مدیریت اداری عمومی بر اساس تجزیه و تحلیل تولید، پردازش و ارزش اسناد بکار می رود، تعریف می کند که هدف آن نظارت موثر و سیستماتیک بر ایجاد، دریافت، نگهداری، استفاده، حفظ و یا انتقال سوابق است (مقاله ۲.e قانون ۱۰/۲۰۰۱، ۱۳ ژوئیه).

جهت دریافت اصل مقاله روی تصویر زیر کلیک نمایید

ترجمه مقاله بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد

منبع: Modir123.com

191 بازدید

 برچسب ها: