مفهوم مدرسه هوشمند

مقاله متنی مفهوم مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند

مدرسه هوشمند مدرسه فیزیکی است که کنترل و مدیریت آن مبتنی بر فن آوری رایانه و شبکه می‌باشد، محتوای اکثر دروس آن الکترونیکی و سیستم ارزشیابی ونظام آن هوشمند است. مدارس هوشمند محیطی است که جهت ایجاد محیط یاددهی یادگیری و بهبود نظام مدیریتی مدرسه و تربیت دانش‌‌آموز پژوهنده مبتنی بر علم نوین طراحی شده است. دانش آموزان در مدرسه هوشمند نقش یاددهنده و یادگیرنده را بر عهده دارند. در این مدرسه، برنامه درسی محدود کننده نیست و به دانش آموزان اجازه داده می‌شود از برنامه‌های درس خود فراتر گام بردارند. بنابر پیش‌نویس سند راهبردی هوشمند سازی، مدرسه هوشمند سازمانی است آموزشی، با موجودیت فیزیکی و حقیقی، نه مجازی که در آن دانش آموزان به شکل نوینی آموزش خواهند دید. (یازرلو، 1389، ص 20)

مدرسه هوشمند این است که از سکوی تکنولوژی به عنوان یک رسانه که در آن آموزش از راه دور، تخصص و آموزش خاص هستند ساخته شده و کیفیت انتقال اطلاعات و روش‌های تدریس به مکان‌های دور از دسترس از جمله خانه، منطقه‌ای یا بین‌المللی توسعه یافته است. (بارسولمو، 2007)

مفهوم مدرسه هوشمند ازدیدگاه دیوید پرکینز

1. در مدارس هوشمند معلمان می‌توانند با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و برنامه‌های نرم افزارهای و غیره دروس جدید را با توجه به نیازها و علائق دانش آموزان طراحی و یا اینکه دروس موجود را تغییر داده و اصلاح کنند.

2. دانش‌آموزان خودشان سرعت یادگیری‌شان را تعیین می‌کنند و ساعات یادگیری محدود به ساعات مدرسه نیست.

3. نقش معلمان تا حدود زیادی از آموزش و ارزشیابی دانش آموزان به پیگیری آموزش شخصی آنان تغییر می‌یابد.

4. دانش‌آموزان اغلب بجای کیف‌های مملو از کتب حجیم، با کامپیوترهای کیفی حاضر می‌شوند.

5. ارزشیابی از دانش‌آموزان به جای اینکه در مقاطع ونوبت ‌های فاصله‌دار (در پایان هر فصل یا هر ترم و …) صورت پذیرد هر روز و به شکل بر خط خواهد بود.

6. دانش آموزان هنگام ورود و خروج از مدرسه، با کارت دیجیتالی که در اختیار دارند، والدین خود را از ساعت آمد و رفت خود مطلع می‌سازند.

….

ادبیات موضوعی: تاثیر هوشمندسازی مدارس بر سبک‌های یادگیری

منبع: Modir123.com