مفهوم زنجیره تامین

مفهوم زنجیره تامین

زنجیره تأمین

در طول دهه های گذشته، زنجیره تأمین به عاملی مدم و حیاتی در بازارهای جهانی تبدیل شده است. به طوری که در عرصه جهانی، رقابت اصلی در بین زنجیره های تأمین صورت می گیرد (کابرال و همکاران، 2011). با مدیریت علمی و منطقی بر زنجیره تأمین به عنوان یکی از مؤلفه های مهم مدیریت راهبردی می توان به مزیت رقابتی ددت پیدا کرد (آگراول و همکاران، 2007).

زنجیره­ های تأمین زیرساخت های مهمی برای تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات هستند. طبق نظر گانشان و هاریسون (1995)، زنجیره ­های تأمین بر اساس سفارش مشتری، مواد، موجودی ها و اجزای مختلف را به محصولات تمام شده تبدیل کرده و سپس بین مصرف کنندگان توزیع می کنند. انجام این عملیات شامل دو نوع اصلی ارتباطات شامل جریان های فیزیکی و جریان های اطلاعاتی است. اولی معمولاً شامل حرکت کالاها به سمت جلو یعنی از تأمین کنندگان به سمت مصرف کنندگان در هر حلقه از زنجیر می­شود، در حالی که جریان اطلاعات شامل تبادل داده­ های تجاری و محصول، مثلاً کاتالوگ­ های الکترونیک، سفارشات یا پرداخت­ ها برای مواد، خدمات، ذخایر و محصولات نهایی می ­شود (کازینگا، 2013).

مدیریت زنجیره تأمین، فعالیت های زنجیره تأمین و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها را از طریق بهبود روابط زنجیره برای دستیابی به مزیت رقابتی یکپارچه سازی می نماید. انجمن حرفه ای مدیریت زنجیره تأمین، اینگونه بیان می نماید: مدیریت زنجیره تأمین شامل برنامه ریزی و مدیریت کلیه فعالیت های منبع یابی و تدارکات، تبدیل کالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحویل به مصرف کننده نهایی، فعالیت های لجستیک و کلیه فعالیت های هماهنگی و همکاری میان تأمین کنندگان، واسطه ها، خرده فروشان و مشتریان است (آبادی و همکاران، 1395).

تعریف مدیریت زنجیره تأمین توسط انجمن زنجیره تأمین جهانی

مدیریت زنجیره تأمین، یکپارچه سازی فرآیندهای کلیدی کسب وکار کاربر نهایی از طریق تأمین کنندگان اصلی است که محصولات، خدمات و اطلاعاتی را که ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان ایجاد می کنند، فراهم می کند (ریمین، 2011).

زنجیره تأمین می تواند به عنوان زنجیره ای که عاملین مختلف از مشتری تا تأمین کننده را از طریق تولید و خدمات به یکدیگر مرتبط می کند، تعریف گردد که در این زنجیره جریان مواد، اطلاعات و مالی به صورت اثربخش برای برآورد نیازمندی های کسب و کار مدیریت می شود؛ به عبارت دیگر، زنجیره تأمین از تأمین کننده اصلی تا مشتری نهایی توسعه یافته است (بلانچار، 2010).

….

ادبیات موضوعی: زنجیره تامین لازج

منبع: Modir123.com