مشکلات پس از اجرای CRM

 

مشکلات پس از اجرای مدیریت ارتباط با مشتری

مشکلات مدیریت ارتباط با مشتری

یک تحقیق انجام شده توسط شرکت مشاوره و تحقیقاتی متوجه شده است که بیش از نیمی از سازمان هایی که مدیریت ارتباط با مشتریرا مورد استفاده قرار داده اند پس از اجرا و پیاده سازی ان ها به مشکلاتی برخورده اند. 2 دلیل عمده وجود دارد که چرا CRM همیشه انتظارات مشتریان خود را براورده نمی کند. این دو دلیل ” عدم ارتباط دید و اجرای CRM” و ” استاندارد رو به رشد برای برتری CRM ” می باشند:

(1) عدم ارتباط دید و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری: خیلی از سازمان ها تحقیقات کافی و برنامه ریزی صحیح پیش از پیاده سازی CRM را انجام نمی دهند. یکی از ان ها می تواند این باشد که سیستم قابلیت انعطاف پذیری کافی را دارا نمی باشد. اغلب، این پروژه های CRM به جای راهبرد تجاری بر راهبرد فنی تمرکز می کنند، یعنی افزایش ارزش رابطه ی مشتری. عامل دیگر این است که این پروزه ها تعهد کافی را دارا نمی باشند و از جانب مدیریت ارشد پشتیبانی می شود.

(2) استاندارد در حال افزایش برای برتری مدیریت ارتباط با مشتری: در دهه های گذشته، با پیشرفت تکنولوژی، بازار به سرعت در حال تغییر می باشد و تبدیل به یک مکان رقابتی برای تجارت شده است. سازمان ها، برای نجات دادن خود در بازار، باید یک دیگر را شکست داده تا بتوانند موفق شوند. اگر این مشکلات شناسایی نشوند سازمان هایی که در اجرا و پیاده سازی برنامه های CRM عجله دارند، شکست خواهند خورد. هم چنین، تعدادی از شرکت هایی که از CRM استفاده می کنند به موفقیت دست یافته اند. اغلب این شرکت ها عوامل اساسی را که در ورای یک پروژه ی CRM نهفته است را نادیده می گیرند. این عوامل شامل  موارد زیر می باشند:

ادامه در مقاله زیر آروده شده است:

ترجمه مقاله استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری