فناوری اطلاعات (Information Technolog)

فناوری عبارت است از گردآوری، سازماندهی، ذخیره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصویر، متن یا عدد كه با استفاده از ابزار رایانه‌ای و مخابرات صورت پذیرد.

فناوری اطلاعات شامل موضوعاتی است که به علم و تکنولوژی کامپیوتر ، طراحی ، توسعه ، نصب و پیاده سازی سیستم ها و نرم افزارهای اطلاعاتی مربوط می شود.

فناوری اطلاعات همان طور که به‌وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA‎) تعریف شده‌است، «به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصا برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه می‌پردازد». به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه‌های الکترونیکی و نرم‌افزار سروکار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت، پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکلی مطمئن و امن انجام پذیرد.

واژه فناوری اطلاعات احتمالادر اواخر دهه 1970 میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری كامپیوتر برای كار با اطلاعات ابداع شده است . برای فناوری اطلاعات تعاریف گوناگونی ارائه شده كه با كنكاش دقیق و عمیق، مشاهده می شود كه ناسازگاری هایی بین آنها وجود دارد، هر چند از لحاظ دامنه شمول مشابه یكدیگر هستند” .اسكات مورتون ” [1]این فناوری را بسیار گسترده شامل تمامی گونه های كامپیوترها، هم سخت افزار و هم نرم افزار، و همچنین شبكه های ارتباطات بین دو كامپیوتر شخصی تا برزگترین شبكه های خصوصی و عمومی می داند “هیكس[2] فناوری های مربوط به كامپیوتر و ارتباطات از راه دور را كه از ابزارخودكار كار با اطلاعات را فراهم می نمایند، به عنوان فناوری اطلاعات تعریف می كند. “وارد[3] ” “پپارد “[4] فناوری اطلاعات را اختصاصا برای اشاره به سخت افزار، نرم افزار و شبكه های ارتباط از راه دور به كار می بردند (كاظمی، 1389 ص 12).

فناوری اطلاعات در دیكشنری كامپیوتری بابیلون [1]اینگونه تعریف شده است :فناوری اطلاعات اصطلاحی است كه شامل همه اشكال فناوری استفاده شده برای خلق، ذخیره، مبادله و استفاده اطلاعات در اشكال متفاوتش (تجاری، مكالمات، انواع شنیداری، تصاویر متحرك، ارائه چند رسانه ای و دیگر اشكال از این نوع ). فناوری اطلاعات اصطلاحی مناسب است كه در تمام جهان، شامل فناوری و هم شامل فنا وری كامپیوتر می شود (رضایی حر، 1386 ص 22).

[1] Babylon
[1] – Scott Morton
[2] Heeks
[3] Ward
[4] Peppard