روابط سرمایه گذار

مقاله متنی روابط سرمایه گذار

عملکرد و هدف روابط سرمایه گذار

بطور سنتی، عملکرد و هدف روابط سرمایه گذار این است که اطلاعات جامع و کاملی از وضعیت فعلی و چشم اندازهای آینده برای سهامداران و مدیران یک شرکت ترسیم کند (براون، 1995). اگر چه بسیاری از شرکت های تابع وظایف خود را برای تامین مالی و یا بخش روابط عمومی قرار داده اند (لاسکین، 2009)، عملکرد روابط سرمایه گذار  حوزه خود را افزایش می دهد (رائو و سیواکومار، 1999) به این خاطر که باعث برخی توسعه های مهم می شود.

ابتدا، گسترش شاخص های سهام، مقررات زدایی، فهرست ارز و جهت گیری جهانی به سمت ایجاد ارزش سهامداران (مارستون و استراکر، 2001) باعث افزایش فشارهای رقابتی در سرمایه کارفرمایان می شود. این فشار در طول بحران مالی افزایش می یابد، و سرمایه را تبدیل به یک منبع بسیار کمیاب و با ارزش می کند. علاوه بر این، فعالیت سهامداران (گیلان و استارک، 2007) سوال فوری در مورد رفتار مدیریتی و چالش های عملکرد روابط سرمایه گذار به عنوان واسطه شرکت سرمایه گذار را پیش می کشد. در نهایت، در حالی که سرمایه گذاران به طور فزاینده ای در جنبه غیرمالی (آسپارا، نیکانن، آینده) تمرکز می کنند. این تحولات حاکی از نیاز بیشتر به اطلاع سرمایه گذاران فراتر از بیانیه های حسابداری سنتی و نشان دهنده افزایش اهمیت تابع می باشد.

علاوه بر این، تابع روابط سرمایه گذار می تواند ارزش سهام را به ویژه از طریق ارزیابی دقیق تر اوراق بهادار شرکت افزایش یا کاهش دهد. به عنوان مثال، برنامه های روابط سرمایه گذار به شدت دارای کاهش خطر ابتلا به اطلاعات با کاهش پیش بینی درآمد پراکندگی تحلیل گران می باشد (فاراگر و همکاران، 1994).  روابط سرمایه گذار نیز می تواند تقاضا برای سهام این شرکت را افزایش دهد و باعث کاهش هزینه های سرمایه (بوتوسان،  2006؛ گلب، 2000)، و افزایش نقدینگی اوراق بهادار شود.

ترجمه مقاله نقش روابط بازاریابی در مدیریت سرمایه گذاری دوسویه

منبع: Modir123.com