بازاریابی احساس

بازاریابی احساس

بازاریابی احساس در واقع بسیار شبیه به بازاریابی محیطی است. تفاوت اصلی این است که یک فعالیت بازاریابی احساس در قاعده کلی یک بار رخ می دهد، و قابل تکرار نیست. هدف این است که تعجب و شگفتی مصرف کنندگان برانگیخته شده و تولید صدای “اوه” یا “وای” را داشته باشیم. شرایط “احساس چریکی” و “بازاریابی پیرامونی” نشان دهنده روابط فعالیت های غیر عادی، دیدنی و جذاب ویژه هستند.

احساس چریکی به یک فعالیت پویا مشمول افراد دلالت دارد. یک نمونه از این حالت نمایش خیابانی شلوار جین با نام تجاری لی است که استعمال آن را در خیابان های شهرهای بزرگ نشان می دهد.

از سوی دیگر، بازاریابی محیط مستلزم نصب و راه اندازی شخصی تنظیماتی است  که کمترغیر متعارف اند. فعالیت های رسانه ای به صرفه به صورت استراتژیک، در مکان های پر ترافیک به منظور جلب مقدار زیادی از توجه، اجرا می گردند. این شکل از بازاریابی چریکی همچنین باعث می شود استفاده ازحالات چندگانه از جمله انتشار رسانه ها و اثر ویروسی به منظور اطلاع رسانی به گستره عمومی، امکان پذیر شود. شرکت اجاره خودرو SIXT برای چندین سال با فعالیت های احساس چریکی زرق و برق دار توجه افراد را به خود جلب کرده است، و تجهیزات ورزشی نایک تلاش می کند تا به طور منظم تعجب مخاطبان خود را با بازاریابی حسی برانگیخته کند (شکل 7 را ببینید).

ترجمه مقاله بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟منبع: Modir123.com