اهداف آموزش کارآفرینی

اهداف آموزش کارآفرینی

اهداف آموزش کارآفرینی به وضوح نشان می دهد که آن به توسعه و بقای فرد و جامعه مربوط می شود. در حقیقت، ابزاری است که از آن طریق می توان به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست یافت. البته اگر به درستی طرح ریزی، سرمایه گذاری و اجرا شود.

اهداف آموزش کارآفرینی اسوالو بیان می شود:

1- ارائه آموزش های معنی دار برای جوانانی که بتوانند خودشان دارای اعتماد به نفس شوند، پس آن ها را تشویق کنیم تا سود به دست بیاورند و مستقل شوند.

2- ارائه تحصیلات تکمیلی با آموزش و پشتیبانی لازم برای کمک به آنها تا کسب و کاری در اندازه کوچک تا متوسط ایجاد کنند.

3- فراهم کردن مهارت های آموزشی برای فارغ التحصیلان تا آن ها نیاز های نیروی انسانی جامعه را تامین کنند.

4- فراهم کردن آموزش های کافی برای فارغ التحصیلان در مدیریت ریسک تا عدم قطعیت را تحمل کنند و آن را ممکن و آسان سازند.

5- تحریک رشد اقتصادی و صنعتی مناطق روستایی و مناطق کمتر توسعه یافته.

6- فراهم کردن آموزش کافی برای فارغ التحصیلانی که آنها را در شناسایی فرصت های جدید کسب و کار،خلاق و نوآور کند.

7- فراهم کردن شرکت هایی در اندازه کوچک و متوسط به همراه فرصتی برای استخدام فارغ التحصیلان واجد شرایط که اموزش و تدریس خصوصی را در مهارت های مربوط به مدیریت مرکزی کسب و کار،دریافت می کنند.

از اهداف بالا، مشهود است که این نوع از آموزش، اگر به درستی به کار برده شود، دانش آموختگانی با کیفیت ارائه می دهد که اشتغال زایی را پرورش دهند و فقر را در نیجریه کم کنند یا حدف کنند. از اینجا می توان فهمید هنگامی که فارغ التحصیلان به وسیله ایجاد کسب و کار خودشان در مقیاس کوچک/ متوسط، دارای اعتماد به نفس می شوند.

اشتغال زایی یکی از اهداف اساسی از اهداف توسعه هزاره است. 

ترجمه مقاله نقش آموزش کارآفرینی در ایجاد شغل در میان جوانان کشور نیجریه