استراتژی کسب و کار

مقاله متنی استراتژی کسب و کار

تاثیر استراتژی کسب و کار بر مشخصه های اطلاعات حسابداری مدیریت

می توان استدلال کرد که مشخصه های اطلاعات حسابداری مدیریت تحت تاثیر استراتژی کسب و کار برنامه ریزی شده است. مایلز و اسنو در سال 1978 استراتژی های کسب و کار را به 4 نوع پیشگامان، تحلیل گران، مدافعان و منفعلان طبقه بندی کردند. استراتژی پیشگامان به سمت تغییر شرکت و توسعه محصولات جدید و همچنین تداوم جست و جوی فرصت های جدید و ورود به بازار های جدید تمایل دارد.

علاوه بر این، شرکت ها با استراتژی پیشگامان معمولا با یک محیط عدم اطمینان بیشتری نسبت به شرکت هایی با استراتژی مدافعان رو به رو می شوند؛ بنابر این به اطلاعات بیشتری به منظور بهبود عملکرد شرکت نیاز دارند. این نظر که به وسیله آبرنتی و گوتیر در سال 1994 ارائه شد بیان می کند که اطلاعات حسابداری در شرکت هایی که استراتژی اکتشاف گر را پیاده سازی می کنند تاثیر مثبتی بیشتری بر عملکرد شرکت ها دارد نسبت به شرکت هایی که استراتژی مدافعان را پیاده سازی می کنند.  

استراتژی کسب و کار در مدافعان محصول، مشتری فعلی را با یک بازار محصول محدود در دفاع از شرکت حفظ می کند. شرکت هایی با این استراتژی فقط تغییرات کمی را اعمال می کنند و در حد بسیار کم محصولاتشان را توسعه می دهند همچنین به طور عمده در قیمت پایین، کیفیت و خدمات و بهره وری عملیاتی رقابت می کنند. انطباق استراتژی کسب و کار با مشخصه های اطلاعات حسابداری مدیریت منجر به عملکرد بالاتر خواهد شد. استراتژی کسب و کار پیشگامان که به وسیله مشخصه های سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت پشتسبانی می شود منجر به عملکرد مثبت بیشتر در مقایسه با شرکتی می شود که از استراتژی مدافعان استفاده می کند.

جهت دریافت کامل اصل مقاله بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

ترجمه مقاله اجرای استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت های بازاریابی صادراتی، و عملکرد صادرات و سرمایه گذاریمنبع: Modir123 . com

مطالب مرتبط