استراتژی هایی برای پیاده سازی و اجرای CRM بی سیم

مقاله متنی استراتژی هایی برای پیاده سازی و اجرای مدیریت ارتباز با مشتری بی سیم

مدیریت ارتباط با مشتری بی سیم

در مقایسه با وب سایت سیمی همراه با ساختار های راهنمایی چند گانه و انتخاب های گوناگون، که از گرافیک های بالایی برخوردارند، CRM سیار و متحرک می تواند ساده و صاف باشد. اکثر مشتریان CRM سیار نسبت به گرافیک و  گزینه های انتخابی بی نهایت بیش تر علاقه مند به راحتی و قابلیت اطمینان وسیله می باشند.

علاوه بر این، محتوای گرافیکی نیازمند قدرت می باشد، به نحوی که اگر وب سایتهایی را که مشتریان موبایل بازدید می کنند شامل میزان زیادی تصاویر گرافیکی باشد پیش از تکمیل سفارش شارژ باتری دستگاه مشتذیان تمام می شود. صرف نظر از نوع دستگاه های بی سیم که برای دسترسی به وب سایت ها مورد استفاده قرار می گیرند، موارد زیر هم قوانین پایه برای تجارت سیار می باشند (SAP, 2006):

_ کارکرد پایه و اصلی: طراحی های میانجی در وب سایت برای بی سیم از اهمیت زیادی بر خوردار است. یک سازمان به راحتی می تواند مشتری خود را به خاطر عوامل طراحی ای که وابسته به دستگاه یا خارج از کنترل می باشند از دست دهد. برای مثال؛ اکثر تلفن های سلولی وابسته به اینترنت دارای یک “دکمه ی نرم ” می باشند که می تواند چندین عمل را مثل “ go back “ یا “ go home “ انجام دهد.

با برنامه ریزی کارکرد های لوجیک هادی در این کلیدهای نرم وب سایت می تواند برای کمک به مشتری برای هدایت و راهنمایی سایت بی سیم به شویه ای مشابه شیوه ای که وب سایت های سیمی را هدایت می کنند، طراحی شود. از ان جا که کلید های نرم پویا و متحرک می باشند، کارکرد محول شده به هر کلید باید صفحه به صفحه برای سایت بی سیم مورد ارزیابی قرار گیرد تا ان اقدامات مودر نیاز توسط کاربران ….

 ترجمه مقاله استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری