استراتژی هایی برای پیاده سازی CRM

مقاله متنی استراتژی هایی برای پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

پیاده سازی CRM

پیش از تصمیم گیری درباره ی سرمایه گذاری در برنامه های جدید CRM استراتژی های اساسی را پیشنهاد می کند که سازمان ها باید از آن ها اگاهی داشته باشند. این راهیبرد ها شامل موارد زیر می باشند:

مشتری: یکی از مهمترین استراتژی ها شناسایی مشتریان هدف بر اساس مدل تجاری موجود می باشد. این به معنای آن می باشد که پیش از تصمیم گیری درباره ی پیاده سازی CRM سازمان ها باید به یک کنترل بهتر در نوع مشتریانی که باید به آن ها خدمت کنند، دسترسی پیدا کنند. علاوه براین،
آن ها باید نوع تعاملات موجود با هر بخش که باعث ایجاد وفاداری و امنیت بیشتری در میان مشتریان و سود بیشتر برای سازمان می شود را شناسایی کنند. یک شیوه ی شناسایی مشتریان هدف به کارگیری مدل های مرکزیت مشتری می باشد.

مرکزیت مشتری، مدیریت بخش مشتری می باشد که فرآیند قسمت بندی گروه مشتریان بر اساس ویژگی های مشابه و مدیریت آن بخش ها به شیوه ای است که به سود مشتری است و پتانسیل سودرسانی طولانی مدت سازمان را فراهم می کند. یک مدل نوعی مدیریت بخش مشتری شامل چندین مرحله خواهد بود که تسلسل نامیده می شود. این مراحل عبارتند از:

  • آنالیز و تحلیل مرکزیت محصول
  • قسمت بندی بازاریابی
  • مدیریت مشتری
  • مشاورین بخش مشتری
  • مالکین بخش مشتری
  • سود و زیان مرکزی مشتری

بسته به نوع سازمان ها و این که در چه صنعت هایی فعالیت می کنند هر مرحله ای در تسلسل باید قابل اجرا باشد. مهمترین چیز دستیابی به تعادلی صحیح در این تسلسل می باشد، یعنی مناسب ترین و موثرترین کانالهای مطابقت داده شدن با قابلیت های سازمان می باشد. شیوه ی دیگر شناسایی مشتریان هدف برای سازمان ایجاد یک راهبرد سود و زیان (P AND L) برای هر مشتری خود می باشد.

ترجمه مقاله استراتژی هایی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت ارتباط با مشتری