آمیخته بازاریابی برای بازاریابی پارتیزانی

مقاله متنی آمیخته بازاریابی برای بازاریابی پارتیزانی

شرکت ها در درجه اول در رقابت ارتباطات درگیر هستند ودیگر در رقابت برسر محصولات هیچ فعالیتی ندارند. باتوجه به تلاشهای ارتباطات شدت یافته، تلاش زیادی برای افزایش همگنی محصولات باکسب یک تمایز وبا توجه به نیاز گرایی صورت گرفته است. بازار ارتباطات تحت تغییرات اقتصادی، ارتباطی و اجتماعی است که ساخت جهت گیری مجددسیاست های ارتباطی را ضروری می سازد. تمایل مردم به یک جریان ثابت، سبب می شود که جریان مداوم و تکراری اطلاعات و ارتباطات و درنتیجه اشغال دائمی آنها، تقلیل یابد. با توجه به مطالعات مختلف، سطح اطلاعات بیش از حد از یک مصرف کننده به مقدار بین 95 و 98 درصد می رسد، یعنی تنها میزان ناچیزی از اطلاعات در حال ارائه که کوچکترین شانس جذب توسط مصرف کنندگان را دارند.

بازاریابی چریکی با روش های خلاق و غیر متعارف خود، می تواند کل آمیخته بازاریابی را غنی کند، اگر چه به طور معمول در درجات مختلفی از فرکانس غنی سازی مشاهده شده است (شکل 1). توابع بازاریابی چریکی به عنوان یک بسته نرم افزاری و همراه با اقدامات خاص سبب اجرای تغییرات استراتژیک و تاکتیکی برای آمیخته بازاریابی کلاسیک جهت ارائه به شرکت با استفاده از متون و برنامه های ویژه می شوند.

مفهوم بازاریابی پارتیزانی قبل از آن که راه خود را با کمی تاخیر به ادبیات موضوعی دانشگاهی بیابد، موردبهره برداری درعمل قرار گرفت. بنابراین طبقه بندی های زیر از بازاریابی چریکی در آمیخته بازاریابی نمایانگر نمونه زنده ای از کاربرد عملی آن می باشد

سیاست چریکی محصولات

از سال 2000، gherkins از نام تجاری Spreewaldhof نیز در قوطی در دسترس بوده است. Spreewaldhof بسته محبوب 250 گرمی gherkins خود را به صورت جداگانه و درقوطی آلومینیومی زیبا در پمپ بنزین، سوپر مارکتها، بازارهای کار در حالت اضطراری ومراکز تناسب اندام به فروش می رساند (شکل 2 مقاله را ببینید).

….ترجمه مقاله بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟منبع: Modir123.com

 

مطالب مرتبط