مقاله فارسی دیجیتال مارکتینگ در صنعت نشر

عنوان مقاله: دیجیتال مارکتینگ در صنعت نشر

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازاریابی

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

حجم فایل: ۵۲ KB

 منبع: مقاله کلاسی

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه
 • خارجی
 • ادبیات موضوع
 • وب
 • سایت
 • بازاریابی دیجیتال
 • صنعت نشر
 • شبکه اجتماعی
 • قابلیت بازاریابی
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی
 • نتیجه گیری
 • منابع

—————————————————————–

چکیده مقاله فارسی دیجیتال مارکتینگ در صنعت نشر

در این مقاله به برسی فرصت ها و چاش های بازاریابی دیجیتال در صنعت نشر کتاب های هنری پرداخته می شود. امروزه جذابیت هنرهای تجسمی، قویتر از سایر انواع کتاب ها در فضای دیجیتالی است که بیش از هر زمانی به عنوان اشیاء به نمایش گذاشته می شود. با این حال، کتاب های هنر هنوز هم با یک چشم انداز بازاریابی که در آن دیجیتال هر ساله به طور فزاینده غالب و تاثیر گذار است. تفاوت هایی که کتاب های هنر را برجسته می کنند، ممکن است مقدار بیشتری و گسترش وسی عتری از فرصت های موثر بازاریابی کتاب های هنر آنلاین وجود داشته باشد که برای انواع مختلف کتاب ها در دسترس نخواهد بود. این مقاله به بررسی اینکه چگونه تعدادی از ناشران کتاب هنر در حال حاضر از ابزار بازاریابی دیجیتالی که برای آنها در دسترس است، کارایی استراتژی های آنها، چالش هایی که در معرض چالش ها قرار گرفته اند و فرصت های کم استفاده شده اند، مورد بررسی قرار می گیرد.

بازاریابی دیجیتال یک محیط مداوم و در حال توسعه است که هنوز خیلی جوان است. این مستلزم نگهداری مداوم و تعهد است که به پیشرفت های جدید خلاصه شود. این برای بسیاری از ناشران کتاب هنر چالش برانگیز است که محصول اصلی آنها در قلمرو دنیای فیزیکی است که این کار را انجام می دهند، اما بهترین آنها در حال حاضر دستاوردهای مهمی را برای ارتباط با مخاطبان خود از طریق رسانه های دیجیتال ایجاد کرده اند.

صنعت نشر

صنعت نشر صنعتی مشتمل بر کلیه فعالیت هایی است که به منظور تهیه، تولید و تکثیر آثار حوزه فرهنگ مکتوب انجام می‌شود، در سال‌ های اخیر این صنعت حوزه‌ای فراتر از فرهنگ مکتوب را نیز در بر می‌گیرد، از جمله  تولید کتاب‌ های شفاهی. این صنعت شامل کلیه مشاغل مربوطه در این حوزه است.

….

پشتیبانی مدیر123

 

252 بازدید