عنوان مقاله: بررسی رابطه ابعاد اخلاق و کیفیت زندگی کاری

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت منابع انسانی، مدیریت رفتار سازمانی

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 13 صفحه

حجم فایل: 265 KB

 منبع: پنجمین همایش مدیریت و حسابداری نوین

فهرست مقاله

فهرست مقاله

 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اخلاق
 • مفهوم اخلاق
 • اخلاق کار
 • مولفه های اخلاق کاری
 • فواید مدیریت اخلاق در محیط کار
 • کیفیت زندگی کاری
 • مفهوم کیفیت زندگی کاری
 • تاریخچه کیفیت زندگی کاری
 • اهمیت کیفیت زندگی کاری
 • اهداف کیفیت زندگی کاری
 • نتیجه گیری
 • منابع

قسمتی از مقاله

چیکده مقاله بررسی رابطه ابعاد اخلاق و کیفیت زندگی کاری

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه اخلاق کار و کیفیت زندگی کاری انجام گرفته است. جامعه ایران مانند بسیاری دیگر از کشور های در حال توسعه، جامعه ای در حال گذار از وضعیت سنتی به مدرن است. این وضعیت خصوصیات و ویژگی های خود را دارد. به نظر دورکیم جامعه در حال گذار از دوره صنعتی به مدرن – تبدیل جامعه مکانیکی به ارگانیکی- درگیر بحران های ویژه ارزشی هنجاری و اخلاقی خواهد شد. در این دوره جامعه از طرفی با تردیدهایی در روش های پیشین زندگی مواجه شده و از طرف دیگر هنوز به الگوی نوین و جایگزینی دست نیافته است. طبیعتا بحران های اخلاقی شدیدی در این دوره بروز خواهد کرد.
در سازمان هایی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود توجه دارند، با کارکنان با احترام رفتار می شود. به آنان فرصت بیان اندیشه هایشان داده می شود و در تصمیم گیری ها بیشتر دخالت داده می شوند. که این موجب رضایت شغلی، کاهش غیبت و ترک خدمت کارکنان خواهد شد.

کلمات کلیدی: اخلاق، اخلاق کاری، کیفیت زندگی کاری

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط