عنوان مقاله: بررسـی تأثیرات به کارگیری IT (فناوری اطلاعات) بر  تصمیم گیری مدیران شهرداری (با رویکرد شهرداری الکترونیکی)

نویسنده: میررکنی، رضائی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: فناوری اطلاعات

فرمت: pdf

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 145 KB

 منبع: دومین کنفرتنس بین المللی شهرداری

دانلود مقاله

چکیده مقاله

بررسـی تأثیرات به کارگیری IT (فناوری اطلاعات) بر  تصمیم گیری مدیران شهرداری (با رویکرد شهرداری الکترونیکی)

امروزه فناوری­ اطلاعات به عنوان محور توسعه بطور مستقیم و غیرمستقیم برتمامی عرصه­ ها و سطوح حیات فردی و اجتماعی بشر اثراتی گسترده و عمیق داشته است. این آثار در کلیه زمینه ­های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مشهود می­ باشد، به گونه ­ای که شیوه ی زندگی، کار، تفریح و تعامل اجتماعی انسان ها متحول گردیده­ است. به عنوان مثال، آموزش الکترونیکی، دولت الکترونیکی، کار و اشتغال از راه دور، کسب و کار و تجارت الکترونیکی وابستگی به زمان و مکان را کم رنگ نموده ­است.

در این پژوهش سعی داریم، تأثیرات به کارگیری فناوری اطلاعات را بر تصمیم­ گیری مدیران در معاونت منابع انسانی و پژوهش وزارت نفت بررسی نماییم. این پژوهش را می توان از لحاظ دسته­ بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده­ ها (طرح تحقیق)، از نوع تحقیقات کیفی محسوب نمود که به روش پیمایشی اجرا شده ­است. در حقیقت، تحقیق حاضر از نظر پژوهش کاربردی و کیفی می­ باشد و از نظر روش مورد استفاده این روش جزء تحقیقات پیمایشی محسوب می ­شود که از نوع روش دلفی دسته­ بندی می­ گردد.

مدیران با استفاده از سیستم­ های اطلاعاتی قادر خواهند بود که به طور موُثر، فعالیت­ها را هماهنگی و کنترل نمایند و نیاز به دوایر ستادی و تعداد زیادی از مدیران میانی را کاهش دهند. فناوری­ اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته­ اند. بدون فناوری­ اطلاعات و وسایل برقراری ارتباطات، ارتباط در سطح بین­ المللی و بین افراد غیر ممکن خواهد بود. فناوری اطلاعات، ماشین کار تلقی می­ شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری­ اطلاعات بالقوه می­ تواند مشکلاتی را حل کند که ارائه کمک­ های مالی، تجاری و سرمایه ­گذاری موجب حل آن­ها نمی­ شود.

کلمات کلیدی: DSS، فناوری اطلاعات، مهندسی تصمیم گیری، سیستم های اطلاعاتی، مسأله و روش دلفی