عنوان مقاله: بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: مدیریت بازاریابی

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 3 صفحه

حجم فایل: 169 KB

 منبع: ساینس دایرکت

چکیده مقاله

چکیده مقاله بازاریابی رابطه مند با رویکرد دلفی

پس از گذشت 20 سال بازار یابی رابطه مند بازاریابی در دوره رنسانس و هر نمونه دیگری از این قبیل را به خوبی بیان می کند. هر چند اثرات نا معین وجود دارد، بازاریابی رابطه مند می تواند در مقابل چالش های جدی و مهم به خوبی عمل نماید. سوال های مربوط به آینده بازاریابی رابطه مند می تواند توسط افراد تاجرو افراد دارای تحصیلات آکادمیک پاسخ داده شود. برای پاسخ به این سوالات؛ مادر  روش دلفی (جهت بررسی پیش بینی) 12 تن از افراد متخصص در زمینه بازار یابی رابطه مند را به کار گرفتیم و به کمک یکی از گزارشات مربوط به تغییرات بالقوه حوادثی را که در سال 2015 ممکن است اتفاق بیافتد را ترسیم نمودیم.

گزارش حاضر این بررسی را در 4 طبقه عمده طبقه بندی می کند. آن همچنین جزئیات معانی مدیریتی مربوط به یکی از آنها را مانند ذیل بررسی می کند.
_ آزمایش رویکرد رابطه مداری
_ تولید داده های جدید و کارکردن گروه ها با یکدیگر.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

مطالب مرتبط