عنوان انگلیسی مقاله:

 Noninvasive sEMG-based Control for Humanoid Robot Teleoperated Navigation

ترجمه عنوان مقاله: شده کنترلگر غیر تهاجمی sEMG برای هدایت ربات برقی شبیه انسان

$$$: فقط 5000 تومان

سال انتشار: 2011

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 6 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 9 صفحه

منبع: INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING

نوع فایل: word

دانلود اصل مقاله

5000 تومان – خرید ترجمه

 

چکیده

این مقاله کاربرد رابط غیر تهاجمی sEMG برای کنترل ربات شبیه انسان بین جاهای دور از طریق مکاتبه اینترنتی بی سیم ارائه می کند. به منظور اینکه سیگنال های sEMG سه حرکت مچ را تشخیص می دهند بواسطه پوست بازوی کاربر سنجیده می شوند. حرکات مچ دستورهایی را برای ربات شبیه انسان می دهد. جهات حرکت مچ بطور حسی با جهات حرکت ربات قابل مقایسه است، بنابراین یک کاربر می تواند ربات را کنترل کند. با ادغام دستگاه خودکار با رابط sEMG، حرکات ممکن در ربات گسترش می یابد. بمنظور اطلاعات محیطی از مکان های دور دست، تصاویر دوربین بر روی سر رباتبه صفحه رابط کامپیوتر انتقال داده می شود. ما آزمایشاتی را انجام دادیم که در آن افراد، ربات شبیه انسان را کنترل می کنند تا یک وضعیت صفر را به طرف مقصد هدایت کند. نتایج آزمایشی اثبات می کند که امکان روش مداخله ای با مقایسه آن با کنترلگر کی بورد وجود دارد.

 

 

مطالب مرتبط