عنوان انگلیسی مقاله:

Fresh product supply chain management with logistics outsourcing

ترجمه عنوان مقاله: مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات

$$$: فقط 16500 تومان

سال انتشار: 2013

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 14 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 37 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود مقاله

 

فهرست مقاله
 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق مرتبط
 • مدل تحقیق
 • تصمیمات غیرمتمرکز مطلوب
 • تصمیمات مطلوب توزیع کننده
 • تصمیمات مطلوب تولیدکننده
 • تصمیم مطلوب ارائه دهنده 3PL
 • موردی با انطعاف قیمت ثابت
 • تصمیمات کاملا متمرکز و تصمیمات نیمه متمرکز
 • تصمیمات نیمه متمرکز
 • طراحی مکانیزم هماهنگی
 • ملاحظات پایانی (نتیجه گیری)
 • ضمیمه

ترجمه چکیده مقاله

چکیده مقاله مديريت زنجیره تامين محصول تازه با برون سپاری تدارکات

ما یک زنجیره تامین را در نظر می گیریم که در آن تولیدکننده یک محصول تازه را از طریق یک ارائه دهنده تدارکات شخص ثالث (3PL) به یک بازار دور که درآن یک توزیع کننده می خرد و به مشتریان نهایی می فروشد، تامین می کند. محصول فاسد شدنی است، هم مقدار و هم کیفیت آن ممکن است در طول پروسه انتقال، کاهش یابد. نیاز بازار، تصادفی، حساس به قیمت فروش و نیز تازگی محصول است. ما تصمیمات مطلوب برای این سه عضو زنجیره تامین، شامل قیمت انتقال ارائه دهندگان 3PL، مقدار حمل و نقل تولیدکننده و قیمت عمده فروشی، و مقدار خرید توزیع کننده و قیمت خرده فروشی را بدست آوردیم.

متوجه شدیم که حضور ارائه دهنده 3PL در زنجیره تامین تاثیر قابل توجهی بر عملکرد آن دارد. یک شمای انگیزه برای هماهنگی زنجیره تامین ارائه نمودیم. شما شامل دو قرارداد، حاوی قرارداد ترخیص بازار عمده فروشی (WMC) بین تولیدکننده و توزیع کننده، و یک قرارداد تقسیم تخفیف قیمت عمده فروشی (WDS) بین تولیدکننده و ارائه دهنده 3PL. ما نشان می دهیم که قراردادهای پیشنهادی می توانند دو منبع «به حاشیه راندن دوبرابر» که در زنجیره تامین سه لایه وجود دارد را حذف کرده و سه طرف را وادار به عملکرد هماهنگ کند.

کلمات کلیدی: محصول فاسدشدنی، مدیریت تامین کنندگان، هماهنگی چند جانبه، قراردادهای همکاری

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط