عنوان انگلیسی مقاله:

The Discovery and Exploitation of Opportunities in the Dairy Industry

ترجمه عنوان مقاله: كشف و بهره ‌برداری از فرصت‌ها در صنعت لبنیات

$$$: فقط 22500 تومان

سال انتشار: 2015

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 17 صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: 25 صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

دانلود دانلود اصل مقاله

 

ترجمه چکیده مقاله

این تحقیق از رویكردی اكتشافی به منظور مشاهده و جستجوی فرایند كشف فرصت‌های تجاری و آنچه كه شركت‌ها در صنعت لبنیات انجام می‌دهند تا نوآورتر شوند، استفاده می‌كند. داده‌ها از طریق ابزارهای كیفی، شامل پرسشنامه‌ای نیمه ‌ساخته‌یافته از طریق مصاحبه‌های جامع با تولیدكنندگان لبنیات از Saskatchewan در كانادا و Aguascalientes در مكزیك، جمع‌آوری شده‌اند. چنین جمع‌آوری داده‌های این تحقیق را با بینش خاصی در خصوص چگونگی كشف فرصت‌ و فرایندی آن، مواجه می‌كند. همچنین نشان می‌دهد كه كدام شیوه‌های مدیریتی باعث تعدیل كشف و بهره‌بردای موفقیت‌آمیز از فرصت‌های كسب و كار در صنعت لبنیات می‌شود.

کلمات کلیدی: فرآیندها، كشف فرصت‌ها، نوآوری، شیوه‌های مدیریتی

 

 

مطالب مرتبط