مقاله تاثیر نمرات واقعی و مورد انتظار دانشجویان بر مقاصد تحصیلیشان

عنوان انگلیسی مقاله:

Influence of anticipated and actual grades on studying intentions

ترجمه عنوان مقاله: تاثیر نمرات واقعی و مورد انتظار دانشجویان بر مقاصد تحصیلیشان

سال انتشار: ۲۰۱۷

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: ۱۱ صفحه

تعداد صفحات ترجمه مقاله: ۳۱ صفحه

منبع: الزویر و ساینس دایرکت

نوع فایل: word

 دانلود اصل مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • چکیده
 • مقدمه
 • پیشینه
 • چه اختلاف نمره هایی بر میزان مطالعه اثر می گذارد؟
 • چه عواملی بر اختلافات بین نمره ها اثر می گذارد؟
 • پیشینه تحقیق
 • فرضیه ها
 • پاسخ دادن به بازخورد
 • نمره ها و اختلافات با گذشت زمان
 • کنترل شخصی
 • قابلیت علمی
 • مدل مسیر ترکیبی
 • روش
 • جمعیت دانشجو
 • جمع آوری داده
 • نتایج
 • دقت پیش بینی برای کل کلاس
 • داده های توصیفی برای شرکت کننده ها
 • همبستگی های بین بخشهای ارزیابی
 • مدلسازی معادله ای ساختاری
 • آزمایش متغیرهای کنترل دسته ای
 • بحث
 • تاییدی برای فرضیه ها
 • سهم ها و دلالت ها
 • محدویدت ها و تحقیقات آتی

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله تاثیر نمرات واقعی و مورد انتظار دانشجویان بر مقاصد تحصیلیشان

این تحقیق یک بررسی درمورد  تفاوت های بین نمره مورد انتظار و نمره واقعی دانشجویان در دوره های دانشگاهی را مطرح می کند: چه عواملی در ایجاد این تفاوت ها نقش دارند و کدام یک از این تفاوتها  بر ادامه تحصیل  دانشجویان اثر دارد؟ این مطالعه  ۲۷۸ دانشجوی دوره لیسانس ۵ ساله در رشته کسب و کار را مورد ارزیابی قرار داده است. دانشجویانی که از قابلیت های علمی قویتری برخوردارند، شکاف های کمتری (کمتر منفی) بین نمرات خود و اهدافشان دارند، درحالیکه دانشجویانی که نمرات بالاتری در کنترل شخصی کسب نمودند ، شکاف های عمیق تری (بیشتر منفی) دارند. این شکاف ها بعدا” در دوره درسی باریک تر شدند چراکه اهداف دانشجویان باعث کاهش دقیق تر تطابق نمرات واقعی شان می شود. اگر نمره واقعی دانشجویان از اهداف اصلی و یا از اهداف به روز شده آنها پایین تر بود درس خواندنشان  را افزایش می دهند. برعکس، اختلاف بین اهداف ذهنی دانشجویان از نمره نهایی وعینی پیش بینی شده آنها، بر قصد آنها به ادامه تحصیل تاثیری نداشت.  

کلیدواژه ها: بازخورد، نمره ها، تحصیلات کارشناسی، کنترل شخصی، پیش بینی، اهداف و مقاصد

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”ترجمه نتیجه گیری مقاله ” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تاییدی برای فرضیه ها

فرضیه ۱ درباره میزان مطالعه (یعنی بخشهای a1 و b1) تاحد بسیار زیادی تایید می شود. دانشجویان احتمال زیادی دارند که اگر نمره های فعلی آنها از نمره های هدفی که درابتدا تعیین می کنند یا نمره هایی که بعدا” انتظار دارند که کسب کنند پایین تر باشد، میزان درس خواندن خود را بیشتر کنند. با این حال، اختلافات بین نمره های پیش بینی و نمره های مورد انتظار تاثیری بر میزان مطالعه ندارد.

فرضیه ۲ درباره اختلافات نمره های درحال پیشرفت تایید می شود. دانشجویانی با غیرواقعی ترین نمره های مورد انتظار در نزدیکی شروع دوره تمایل دارند که غیرواقعی ترین نمره های مورد انتظار را در نزدیکی پایان دوره نیز داشته باشند.

فرضیه ۳ درباره کنترل شخصی تایید می شود، این فرضیه نشانگر تاثیر قابل توجه روی اختلافات نمره ای می باشد. دانشجویانی با کنترل شخصی بالاتر تمایل دارند که نمره های هدف بالاتری را تعیین کنند اما نمره های بالاتری کسب نمی کنند. درنتیجه، آنها بیشتر در معرض تخمین بیشتر از حد واقعی نتایج خود هستند.

فرضیه ۴ درباره قابلیت علمی تاحد بسیار زیادی تایید می شود (یعنی بخشهای a4 و b4). دانشجویانی با معدل های بالاتر دوره دبیرستان کمتر درمعرض تخمین بیش از حد واقعی نتایج خود هستند. با این حال آنها به هنگام مقایسه نمره های مورد انتظار با نمره های پیش بینی شده، مشابه سایر دانشجویان هستند.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

173 بازدید