مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر واکنش مشتریان شرکت الجی

عنوان مقاله: بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر واکنش مشتریان شرکت الجی

رشته تحصیلی: مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲ صفحه

فرمت: word

حجم فایل: ۵۹۸ KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده مقاله بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتریان بر واکنش مشتریان شرکت الجی

دسترسی مشتریان به اطلاعات فراوان و کانال های متنوع ارایه و توزیع کالا جهت انتخاب یک محصول در فضای رقابتی، باعث کاهش وفاداری آن ها نسبت به تامین کنندگان شده است. به همین علت، مساله چگونگی برقراری ارتباط موثر با مشتریان و بقای آن ها، از جمله مهمترین مسایل موثر در دوام و ثبات شرکت ها در عرصه رقابت و سودآوری بیشتر آنان می باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری و واکنش مشتریان در میان مشتریان لوازم خانگی الجی در استان تهران می باشد.

روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. همچنین به دلیل قابلیت کاربرد نتایج این تحقیق در سطح استان تهران این تحقیق را در گروه تحقیقات کاربردی می باشد. ابزار تحقیق مورد نظر پرسشنامه می باشد. به منظور تحلیل روایی ابزار تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. پس از تایید روایی مدل تحقیق به منظور تحلیل فرضیات از روابط رگرسیونی استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان داد که بین خدمات اینترنتی و واکنش مشتریان، توسعه برند، و بین حمایت از مشتری و واکنش به قیمت، توسعه برند، ترجیح برند، قصد خرید و در نهایت بین حمایت از بازاریابی و واکنش به قیمت، توسعه برند، ترجیح برند و قصد خرید ارتباط معنی داری مشاهده شده است.

کلید واژه: مدیریت ارتباط با مشتریان، واکنش مشتریان، شرکت ال جی 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

235 بازدید