عنوان مقاله: بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران مطالعه موردی مدیران و کارکنان سازمان هلال احمر استان فارس

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته: فناوری اطلاعات

 فرمت: word

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

http://modir3-3.ir/images/hajm-modir123.com.pngحجم فایل: 29 KB

پرسشنامه: دانلود

 منبع: مقاله کلاسی

چکیده مقاله

چکیده مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران

امروزه با توجه به مشکلات و خسارت های مالی و جانی ناشی از بلاهای طبیعی که یکی از چالش های سیاسی دولت ها و بحران های مالی جهانی می­باشد و از سوی دیگر رشد روزافزون امکانات و سرمایه­های انسانی میطلبد که برای مدیریت بحران ها و حفظ سرمایه­ های انسانی و اجتماعی از روش های نوین مدیریت بهره­ مند شویم.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران می باشد. روش پژوهش از لحاظ نوع پژوهش از پژوهش های کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‏ ها پیمایشی است. در این پژوهش حجم نمونه با توجه به جامعه نامحدود 384 نفر انتخاب گردیده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های پارامتریک (همبستگی پیرسون) استفاده شده است. نتایج نشان داد فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دارد.

کلید واژه: فناوری اطلاعات، مدیریت بحران، هلال احمر

قسمتی از مقاله

مقدمه مقاله بررسی تاثیر فناوری اطلاعات در مدیریت بحران

بلایایی طبیعی و غیرطبیعی كماكان و با تناوب و شدتی فزاینده جهان و سازمان ها را تهدید می كند. مخاطرات و بلایای طبیعی همچون زلزله ها، طوفان ها، آتشفشان ها، سیل ها، گردبادها و… در واقع پدیده های طبیعی هستند كه می توان از آنها دوری جست و یا اثرات آنها را تخفیف داد. بلایای طبیعی به خودی خود و لزوماً باعث این همه خسارت مالی و جانی نمی شود. برخی از بلایای طبیعی به خوبی قابل پیشگیری هستند و بسیاری دیگر از بلایای طبیعی را می توان بی اثر یا كم اثر كرد. سازمان های كه برای رویارویی با بحران آمادگی دارند، نه تنها تا اندازه زیادی سریعتر ترمیم می یابند، بلكه در مقایسه با سازمان های كه به كلی آمادگی ندارند، خسارت بسیار كمتری می بینند.

….

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط